reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

ali rıza tahiroğlu - AİT TÜM YAZILAR
ALLAH İNSANLARIN BEDENLERİNE DEĞİL KALPLERİNE BAKAR

ALLAH İNSANLARIN BEDENLERİNE DEĞİL KALPLERİNE BAKAR

İnsan, mahlukatın en şereflisi ve en değerlisidir (İsra , 70). Üstün özellikler ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bütün bunlarla beraber insanın Allah katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O’na hakkıyla...

KADINA ŞİDDET, TOPLUMA İHANETTİR

KADINA ŞİDDET, TOPLUMA İHANETTİR

İslam öncesi cahiliye dönemini, haklı olarak hepimiz olabildiğince eleştiririz. Bilhassa diri diri kumlarına gömülen kız çocuklarının çığlıklarına çağlar ötesinden kulakkesilip, bu vahşeti lanetleriz. Fakat cehaletin, sadece bir çağın değil, bütün zamanlarda var olan bir zihniyet...

BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK

BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK

İslam’ın bizlere öğrettiği en önemli değerlerden biri de, hiç şüphesiz kardeşliktir. Bu kardeşlik; dili, rengi, ırkı, coğrafyası farklı olsa da; inancı, sevinci, ideali ve umudu bir olanları birbirine sımsıkı bağlayan İslam dininin getirdiği iman kardeşliğidir. Bu kardeşlikte bir...

KUL VE KAMU HAKKI

KUL VE KAMU HAKKI

İslam dini, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını saygın ve dokunulmaz kabul eder. Her türlü şartta adaletli olmayı, hakkı önde ve üstün tutmayı, helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emreder. Kul hakkını çok önemser ve kamu hakkına riayet de çok d...

Hz. PEYGAMBER VE İNSAN SEVGİSİ

Hz. PEYGAMBER VE İNSAN SEVGİSİ

Yüce dinimiz İslam, önemli ahlaki ilkeler koymuştur. Bu önemli ilkelerden birisi de insan sevgisidir. Toplumun  huzuru ancak; sevgi ,saygı , hoşgöru, haksızlık ve adaletsizliğin olmaması, bireysel hak ve özgürlüklere saygı ile sağlanır. Sevgi duygusu, insanın hemcinsleriyle arası...

MÜSLÜMAN’IN ÇEVRE SORUMLULUĞU

MÜSLÜMAN’IN ÇEVRE SORUMLULUĞU

Yüce Allah, her şeyi bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. (1) Her konuda olduğu gibi, çevre konusunda da Kur’an-ı Kerim Müslümanlara rehberlik etmiştir. İnsana düşen; kâinattaki bu eşsiz düzeni, ahengi ve dengeyi korumak, bunları bozacak ve tahrip edecek tutum ve davranış...

DİN HİZMETİNE ADANMIŞ ÖMÜRLER (HADEME-İ HAYRAT)

DİN HİZMETİNE ADANMIŞ ÖMÜRLER (HADEME-İ HAYRAT)

İslam kültüründe( Ecdadımız)   başta imam hatiplik olmak üzere cami hizmetlerini yürütenlere; minberden, mihraptan, kürsüden din-i mübin-i İslam’a hizmet edenlere “Hademe-i Hayrat” denilmiştir. Yani hayra hizmet edenler! Bu gün ise “din görevlisi” olarak isimlendirilen hocalarımı...

KALPLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK

KALPLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK

5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunm...

PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK

PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK

Başkanlığımız, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Hz...

ÇALIŞMAK, TAKDİR VE TEVEKKÜL

ÇALIŞMAK, TAKDİR VE TEVEKKÜL

Çalışmayı ve meşru yoldan kazanmayı önemle emreden dinimiz; tembelliği ise, zillet kabul edip, insanlığın gelişmesi ve kurtuluşunun önünde en büyük engel saymıştır. Çünkü Allah Kur’an’da, insan için çalışmanın önemini belirterek şöyle buyurmuştur: “İnsana çalışmasından başka bir ...

Kep Adresi [email protected]