BAİBÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı.

Haber: Huri Afacan

BAİBÜ 2022 yılında, yükseköğretim kurumlarındaki kalite ve kalite güvencesi, liderlik, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” PUKÖ döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemi olan YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil edilmişti.

BAİBÜ’YE SAHA ZİYARETLERİ YAPILMIŞTI

Bu kapsamda da YÖKAK’ın belirlediği değerlendirme takımı tarafından 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında BAİBÜ’ye saha ziyaretleri gerçekleştirilmişti.

YÖKAK Nisan ayı kurul toplantısında 30 Üniversite için karar aldı. BAİBÜ’ye 2 yıl süreyle kurumsal akreditasyon verildi.

KURUMSAL AKREDİTASYONUN AVANTAJLARI

YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon alan bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturup çalıştırıyor ve iyileştiriyor. İç ve dış paydaş katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor.

REKTÖR ALİŞARLI EMEĞİ GEÇEN TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptığı açıklamada; “Üniversitemiz 30 yıllık köklü geçmişinden aldığı kurumsal birikimini Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanarak bir ileri safhaya taşımış oldu. Akreditasyon programı için uzun süredir büyük bir emek ve titizlikle çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kamil Gürel olmak üzere tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Editör: Burhan YEŞİLTAŞ