(Haber: Servet Gökçek) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Koordinatörlüğünde Eğiticilerin Eğitim sertifika programı tamamlandı.

BAİBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu tarafından düzenlenen 6. Dönem Eğiticilerin Eğitim sertifika programı Kültür Merkezi Mavi Salonda tamamlandı.

Uzaktan eğitim ile başlayan program, uygulamalı olarak yüz yüze gerçekleştirildi. Program, Prof. Dr. Zeki Arsal’ın “Öğretim İlke ve Yöntemleri” sunumu ile başlayarak, Prof. Dr. Bahri Aydın’ın “Sınıf Yönetimi” sunumu ile devam etti. Yüz yüze eğitimler Doç. Dr. Ceren Mutluer’in “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” uygulamaları ile tamamlandı.

Uzaktan eğitim boyunca Dr. Öğr. Üyesi Ayten Eren Artan “Eğitim Psikolojisi”, Doç. Dr. Nuh Yavuzalp “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” konusunda bilgiler paylaştı.

Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Muhabir: Servet Gökçek