DÜZCE(İHA) - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören 13 yaşındaki erkek hasta 4 kür Hodgkin Lenfoma tedavisi için kemoterapi aldı. İkinci ve dördüncü kürlerden sonra yapılan görüntülemelerde, tam yanıt alındığı tespit edildi. Hastanın devam tedavisi olan radyoterapisi için dış merkezde yeri ayrıldı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Mine Çakmak, “Çocuk Hematoloji-Onkoloji branşında; kan ile ilgili hastalıklar (kan değerlerindeki tüm değişiklikler, buna neden olan tüm hastalıklar) ve çocuk onkolojisi (çocukluk çağı kanserleri) yer almaktadır. Çocukluk çağı kanserleri arasında Türkiye'de en sık lösemi, sonrasında sırasıyla lenfoma ve merkezi sinir sistemi tümörleri görülüyor” şeklinde konuştu.

Bölgeye daha çok hizmet sunacak
Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, merkezde çocuklara günübirlik kemoterapi veriloiğnii belirterek “Başka merkezde tanı konulsa da hastaların ani gelişen sağlık problemlerine, verilmesi gereken tüm tedavilerine ve günübirlik kemoterapilerine imkan sağlanabilecektir. Kemik iliği aspirasyonu, biyopsisi, lomber ponksiyon ve intratekal tedavi yapılabilecektir. Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniği’nde gün sayısı arttırılarak, hem hematoloji, hem onkoloji alanında bölgeye daha çok hizmet sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuk kemoterapi ünitesi açılacak
Düzce Üniversitesi Hastanesinde önümüzdeki bir ay içinde Çocuk Kemoterapi Ünitesi’nin açılacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Hatice Mine Çakmak, ilerleyen zamanlarda Düzce Üniversitesi’nde Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi açılması için de görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.