(AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, ders sırasında cep telefonu kullanılmamasının öğrencilerin akademik başarısını artıracağını söyledi.

Kamer, Milli Eğitim Bakanlığının "Sınıflara cep telefonu ile girilmemesi" yönündeki kararını değerlendirdi.

Akıllı telefonların öğrencileri çok fazla etkilediğini dile getiren Kamer, "Dijital bir çağda yaşıyoruz. Öğrenciler tüm faaliyetlerini bilgisayarlar veya akıllı telefonlar üzerinde yapıyor. Bu ister istemez bağımlılığı pekiştiriyor. Günden güne sorunlu kullanım sürecine geçilip bağımlılık noktasına gelinmesinden dolayı diğer bazı ülkelerde alınan kararlar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda önemli karara imza attı." dedi.

Yapılan araştırmaların bunu gösterdiğini anlatan Kamer, şöyle konuştu:

"Bakanlığın kararı neden önemli? Bakıldığında özellikle akademik başarının akıllı telefon kullanan öğrencilerde daha düşük seviyede olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konuyor. Bunlar incelendiğinde akıllı telefonların artık sınıf ortamında kullanılamamasının daha yararlı olduğu sonucuna varılıyor. Alınan kararın ne kadar yararlı olacağı ilerleyen dönemlerde daha da açığa çıkacak. Sınıf ortamında akıllı telefonların kullanımının akademik başarıyı net bir şekilde düşürdüğünü görüyoruz. İlerleyen dönemlerde öğrencilerin akademik başarısı daha da artacak."

Farklı ülkelerde de benzer uygulamalar olduğunu dile getiren Kamer, "Orta Doğu'dan tutun da Avrupa ülkelerine kadar birçok ülkede sınıfta akıllı cihazların kullanımının yasaklanması tavsiye ediliyor. Fransa bunu tamamen yasakladı. Aslında bizde de 2018'de yasal düzenleme yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama çerçevesinde okul idareleri akıllı telefon getiren öğrencilerden telefonu toplayacak. Burada öğretmen ve idarecilerin de rol model olması açısından onların da sınıfta cep telefonu kullanmaması öneriliyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

"Çocukların gelişimlerini olumsuz etkiliyor"

Akıllı cihazların verdiği zararlardan bahseden Kamer, "Akıllı cihazların yaydığı radyasyon da ister istemez bireyleri olumsuz anlamda etkiliyor ayrıca bağımlılık arttığı için obeziteye de neden oluyor." dedi.

Cihazların çocukların fiziksel, beyin ve diğer gelişimlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Kamer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beynin gelişimiyle ilgili ciddi problemler oluşturuyor. Sınıf ortamında da öğrenciyi hazır bulmuşluğa alıştırdığı için araştırmaya sevk etmemesi açısından da etkileri var. Öğrencinin aklına gelen bir konuyu araştırması yerine direkt ona bakmasına neden oluyor. Öğrenci çok çabuk bilgiye eriştiği için o bilgiyi harmanlaması ya da beyinde yapılandırması söz konusu olmuyor. Bunun engellemesi açısından sınıflarda akıllı cihazların kullanılmamasının büyük önem taşıdığını düşünüyorum."

Editör: Burhan YEŞİLTAŞ