Dünyada az sayıda bulunan ve Seben’e bağlı Hocaş köyünde yer alan fosil araştırma ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi, 2013'te ise Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edildi.