reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

“3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ BU HALİYLE YETERSİZDİR”

“3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ BU HALİYLE YETERSİZDİR”
29 Haziran 2022 - 15:59

Türk Büro-Sen Bolu Şube Başkanı Kenan Yavuz, 3600 Ek Gösterge ile ilgili; “Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Türk Büro-Sen Bolu Şube Başkanı Kenan Yavuz, 3600 Ek Gösterge düzenlemesine Büro Hizmet Kolu çalışanlarının da dahil edilmesi konusunda yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yavuz, 3600 Ek Göstergenin bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“Bütün memurlar için ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ettik”

“Bilindiği üzere 2018’de öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğinin ifade edilmesiyle birlikte devlet memurlarının gündemine girmişti. Türk Büro-Sen olarak 3600 ek gösterge ile ifade edilen, devlet memurlarına ek gösterge artışı düzenlemesinin yalnızca belli meslek grupları için öngörülmesinin ve dar bir kapsamda ele alınmasının var olan sorunları çözemeyeceğini kamuoyu ile paylaştık. Ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için değil, bütün memurlar için ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ettik. Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm sunduk.”

“4 yıllık lisans mezunları unutulmasın dedik”

“Yapılacak düzenlemenin anılan 4 meslek grubu yanında; içinde mesleğe yarışma sınavı ile başlayan ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık lisans mezunu kariyer uzmanlarının, görevde yükselme sınavına göre müdür, müdür yardımcısı ile şef, VHKİ, Bilgisayar işletmeni, zabıt katibi, mübaşir,  tahsildar, İcra Memuru gibi unvanlardaki 4 yıllık lisans mezunları unutulmasın” dedik. Gelinen noktada yapılması öngörülen düzenlemelerde dört meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve önlisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceği, diğer kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağına dair yönelik bilgiler Sendikamıza ulaşmaktadır.”

“Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir”

“Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800; müdürler 3000 ek göstergede kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer alan ön lisans mezunları dahil çalışanların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği görülmektedir. Böyle bir uygulamanın Adalet ve Hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Türk Büro-Sen olarak, ek gösterge düzenlemesinin bu itirazlarımız göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Genel İdari Hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılması beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.”

“3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır”

“Ek gösterge artışı ile birlikte; Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir. Ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır. Bundan dolayı tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir.”

“Devletimize güveniyoruz”

“Bu bakımdan ek gösterge sorununun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir. Ek gösterge uygulamasına ek olarak tazminat yansıtma oranlarının da Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği oranlarda düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının emekli maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Karar vericilerin bu uyarı ve taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz. Aksi halde yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme, ek gösterge konusunu memurlarımızın gündeminden çıkarmayacak, yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir. Türk Büro-Sen olarak, Devletimize güveniyor, ek gösterge konusunda gerekli düzeltmelerin yapılacağına, adaletsizliğin giderileceğine inanıyoruz.”

Kep Adresi [email protected]