reklam
reklam

Köroğlu Gazetesi | Bolu

reklam

BEMAD’DAN BAŞKAN ÖZCAN’A ZİYARET

BEMAD’DAN BAŞKAN ÖZCAN’A ZİYARET
18 Kasım 2019 - 16:58

Bolu İli Erozyon Önleme ve Ağaçlandırma Gönüllüleri Derneği (BEMAD) Yönetim Kurulu üyeleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

Bolu İli Erozyon Önleme ve Ağaçlandırma Gönüllüleri Derneği (BEMAD) Başkanı İrfan Denizli ve Yönetim Kurulu üyeleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

BEMAD Başkanı İrfan Denizli, gerçekleşen ziyarette Başkan Özcan’a görevinde başarılar dileyerek BEMAD ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. BEMAD Başkanı Denizli şöyle konuştu;

“Derneğimiz BEMAD, 1996 yılında Bolu eşrafından ve zamanın Milli Eğitim Müfettişlerinden Merhum Sayın Sabri İnceler tarafından kurulmuş olup, Bolu İli dahilinde çeşitli mıntıkalarda bu gün 20-25 yaşlarına ulaşmış gayet sağlıklı ağaçlardan oluşan orman alanlarını tesis etmiştir. Derneğimiz bu çalışmaları yaparken Bolu Belediye Başkanlığı ve bünyesinde çalışmakta olan her kademedeki teşkilat mensuplarından çok büyük destekler almıştır. Derneğimizin bundan sonraki çalışmalarında da ayni desteklerin devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur.

Erozyon; ülkeler için çok tehlikeli ve sinsi bir doğal afettir. Sadece ülkemizden her yıl olmak üzere 500 bin ton civarında verimli toprak çeşitli erozyonlarla göllere, denizlere ve hatta yurt dışına sürüklenerek kaybedilmektedir. Buna karşılık; 1 cm kalınlığında bir toprak tabakasının doğal ve normal şartlarda oluşması için 1000 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyaç bulunmakta olduğunu ilim adamlarımızca tespit edilmiştir. Çeşitli erozyonlarla topraklarımız verimsiz hale gelmekte ve her türlü canlıların yaşamları tehlikeye girmektedir. Erozyonun önlenmesi için bitkinin ve ormanların korunup çoğaltılması ve tarım alanlarımızın ilgililerce bilinçsiz kullanılmaması gerektiğini hepimiz tarafından bilinmektedir. Derneğimiz BEMAD da Belediye Başkanlığınızdan almış olduğu destekler gibi diğer kurumlardan da destekler alarak erozyonla ilgili farkındalık yaratmakta, Orman Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü gibi diğer kurumlarca erozyonu önlemek adına yapılan her türlü faaliyetlere katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Tekrar yeni görevinizde başarılar diler, Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek saygılarımızı sunarız.”