reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

JANDARMA TEŞKİLATI KURULDU (14 HAZİRAN 1839)

JANDARMA TEŞKİLATI KURULDU (14 HAZİRAN 1839)
08 Haziran 2021 - 9:35

Türklerin hayatı, tarihin akışı içerisinde tetkik edildiğinde; devletin idari, adli ve zabıta hizmetlerinin komutanlarca yürütüldüğü görülür. Eski Türklerde hükümdarlar aynı zamanda emniyet ve asayiş hizmetleriyle bizzat uğraşmışlardır. Orhun Kitabeleri’nde Yargan olarak geçen ve Hakanların emrinde, emniyet ve asayişi sağlayan bir zabıtanın bulunduğu bilinmektedir.

Selçuklularda “Surta“, Osmanlılarda “Subaşı“lar, daha sonraları “Zaptiye“ler ve müteakiben yakın tarihte “Jandarma” emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askeri kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler.

Devletin başkenti İstanbul’da ise emniyet ve asayiş hizmetleri farklı bir teşkilat tarafından yürütülmüştür. Bu amaçla İstanbul’un içinde ve dışında asayiş karakolları açılmış ve bu karakollarda Karakullukçu denen Yeniçeriler görev almıştır. Yeniçeri Ağası, Cebecibaşı, Cebeciler, Kaptan Paşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşı ve Bostancılar, devletin emniyet ve asayişinin sağlanmasında görevli ve sorumlu isimler olarak tarihe geçmişlerdir.

18 Haziran 1826’da Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra emniyet ve asayiş hizmetleri; “Asakir-i Muntazama-i Mansuri”,”Asakir-i Muntazama-i Hassa” ve 1834 tarihinde Anadolu ve Rumeli’nin bazı eyaletlerinde “Asakir-i Redife” adı altında kurulan askeri teşkilatlar tarafından yürütülmüştür.

16 Şubat 1846 tarihinde Zaptiye Müşirliği kurulmuş, eyalet ve sancaklardaki Umuru Zaptiye hizmetleri doğrudan doğruya bu makama bağlanmıştır. Bu devreye “Tevhidi Zabıta” (zabıtanın birleştirilmesi) devresi de denilmektedir. Zaptiye Müşirliği, bir üst seviyedeki askeri bir makam olan “Seraskerlik” makamına bağlanmıştır. Böylece asıl görevi iç güvenlik ve düzeni sağlamak olan ve tek elden sevk ve idare edilen yeni bir askeri zabıta sınıfı doğmuştur.

14 Haziran 1869 tarihinde teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu nizamname ile zabıta görev ve hizmetleri, yetki ve sorumluluklar hukuki bir çerçeve içine alınmıştır. Nizamname uyarınca her ilde bir Zaptiye Alayı kurulmuş, personeli piyade ve süvarilerden oluşmuştur. Ayrıca, alay, tabur, bölük ve takım teşkilatlanmasına gidilmiştir.

J.Gn. K.lığı tarihi yazılması sırasında 893 ve 894 sayılı Jandarma Emirnamelerine rastlanılmış ve bunlarda yer alan emirlerden 1846 yılının gerçek kuruluş yılını yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Asakiri Zaptiye Nizamnamesinin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869’un “14 Haziran” ı ile Tanzimat Fermanının yayınlandığı 1839 yılı birleştirilerek, 14 Haziran 1839 Jandarmanın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

1877–1878 Osmanlı- Rus harbinden sonra Sadrazam Sait Paşa modern bir zabıta teşkilatı kurmak için İngiltere ve Fransa’dan subaylar getirtmiş, teşkilatlanmada değişiklik yapılmış ve 20 Kasım 1879’da Seraskerlik makamına bağlı Umum Jandarma Merkeziyesi kurulmuştur.

Jandarma, 1908 yılında II nci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra özellikle Rumeli’de büyük başarılar göstermiştir. Bunun üzerine teşkilat 1909 yılında yeniden düzenlenerek Harbiye Nezareti’ne bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır.

Jandarma Birlikleri, 1914 yılında başlayıp 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı ile 1919 yılında başlayıp 1922 yılında biten Kurtuluş Savaşımızda, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler hem de birçok cephede Silahlı Kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yurt savunmasına iştirak etmişlerdir. Jandarma Birliklerinin bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar ve yararlılıklar her türlü övgünün üzerindedir.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi, Jandarma teşkilatında da reorganizasyon çalışmalarına bir plan çerçevesi içerisinde başlanılmıştır.

1918 yılında kapatılan Jandarma Astsubay Okulu İzmit’te yeniden açılmıştır. Sabit Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış, Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.

10 Haziran 1930 tarihinde 1706 Sayılı Kanun çıkarılmış ve Jandarma teşkilatı bu günkü hukuki statüsünü kazanmıştır. 1939 yılında Jandarma Teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere üç grup halinde yeniden düzenlenmiştir. 1949 yılında nüfusu fazla olan illerde, polis görevli Jandarma Birlikleri kurulmuş ise de, bu birlikler 1960 yılında kaldırılmıştır. 1957 yılında Jandarma Sınır Birlikleri tugaylar haline dönüştürülmüş, ayrıca Jandarma Eğitim Tugayları kurulmuştur. 1966–1967 yıllarında birden çok İl Jandarma Komutanlığını bünyesine alan Jandarma Bölge Komutanlıkları kurulmuştur.

1974 yılında Jandarma Komando Birlikleri ile Jandarma Havacılık Birlikleri Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmış ve Kıbrıs Türkünün bağımsızlık mücadelesinde de ön saflarda yerini almıştır.

1982 yılında 2692 Sayılı Yasa ile kıyı ve karasularımızın korunması görevi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devredilmiştir. 1983 yılında 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1988 yılında 3497 Sayılı Yasa ile kara sınırlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na verilmiştir.

1984 yılında PKK/KCK terör örgütüyle mücadele içerisinde olan Jandarma Genel Komutanlığı, büyük başarılar göstermiştir. 1998’de FIEP’e üye olan Jandarma,  2010’da Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK)’ne gözlemci üye olmuştur.

2016 yılında 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

2018 yılında ise Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ”Zeytin Dalı Harekâtı”nda büyük başarılar göstermiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı halen, ülkemiz genelinde 3.056 İç Güvenlik Birliği, 218 Komando Birliği, 162 Cezaevi Birliği, 160 Koruma Birliği ve 4 Havacılık Birliği olmak üzere toplam 3.600 birimiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 24 saat esasına göre çalışmaktadır.

08 HAZİRAN

1933- Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi.

1941- İngiltere, Suriye’yi işgal etti.

1951- Türkiye’de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.

1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladılar.

1985- Atatürk’ün manevi evlatlarından tarih araştırmacısı Afet İnan yaşama veda etti.

09 HAZİRAN

1947- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1977- Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma’daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Saldırıyı, ”Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu” adlı terör örgütü üstlendi.

1998- Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 5. Zirvesi, Kazakistan’da yapıldı.

2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.
2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP’in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve
Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri, Ankara Merkez Kapalı
Ceza ve Tutukevinden salıverildi.

2007- Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.

10 HAZİRAN

1927- Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu’ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1935- Mülkiye Mektebi’nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1946- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946- İtalya’da krallık sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.

1960- Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldü.

1987- Eskişehir F–16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990- Teröristler, Şırnak’ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda 26 vatandaşı öldürdüler.

2006- Hatay’da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5’inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

11 HAZİRAN

1868- Kızılay, ”Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adı altında kuruldu.

1919- Mustafa Kemal, kendisini İstanbul’a geri çağıran Vahdettin’e geri dönmeyeceğini bildirdi.

1930- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulmasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.

1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay’ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM’de görevli hâkim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

2005- Anıtkabir’de ilk kez Ata’ya Saygı Gecesi düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına’nın himayesindeki geceye Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de katıldı.

12 HAZİRAN

1919- Yunanlılar Bergama’yı işgal etti.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan Amasya’ya geçti.

1921- Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir’e geldi.

1924- Türkiye’nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.

1940- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1960- Geçici anayasa açıklandı. TBMM’nin bütün hak ve yetkileri Milli Birlik Komitesine verildi.

1966- Keban Barajı’nın temeli atıldı.

2018- Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı.

13 HAZİRAN

1859- Erzurum’daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.

1919- Yunanlılar Dikili’yi işgal etti.

1928- Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

1961- Federal Almanya’ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziranda trenle yola çıktı.

1971- Kültür Bakanlığı kuruldu.

1991- Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.

2007- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü yolunda teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda bir binbaşı şehit düştü, iki er yaralandı.

14 HAZİRAN

1839- Jandarma Teşkilatı kuruldu.

1909- Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan ”İçtimaatı Umumiye Kanunu” kabul edildi.

1926- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya, İzmir’de suikastta bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimi failleri Ziya Hurşit ve arkadaşları tutuklandı.

1935- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi.

1935- Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü ve Etibank’ın kurulmasına dair kanunlar TBMM’de kabul edildi.

1937- Hatay’ın bağımsızlığı TBMM’de onaylandı.

2007- Yargıtay 7. Ceza Dairesi, YİMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında ”Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet” suçundan verilen hapis ve para cezalarını onadı.

2017- MİT TIR’ları davasında yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası verildi. Tutuklanan Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’ne konuldu.

 

Kep Adresi [email protected]