reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
06 Temmuz 2022 - 10:53

“GELECEK TARIMDA TARIMIN GELECEĞİ GENÇLERDE”

Bolu’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü arasında; Tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek verdiği vurgulandı.  

HABER: ASLI AKIŞ –OĞUZHAN EKE

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunmak için Milli Eğitim Müdürlüğü Akşemseddin Toplantı Salonu’mda bir araya geldi.

“TARIMIN GELECEĞİ GENÇLERDE”

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat,  protokolün “gelecek tarımda tarımın geleceği gençlerde” sloganını anımsatarak;  “Her sektörde olduğu gibi tarımın geleceği gençlerde. Gençlerimizi iki bakanlık olarak tarıma ne kadar yönlendirebilirsek, tarımda gençlerimizi ne kadar istihdam edebilirsek ülkemiz tarım açısından önemli bir yere sahip olacaktır. Yerelde il milli eğitim müdürlüğü ve il tarım ve orman müdürlüğü olarak bugünden itibaren ne yapabiliriz için çalışacağız. Ülke tarımımız için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“TARIM ÜLKESİ OLMA ÖZELLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Tarımsal faaliyetlerin eğitim ve öğretim ile geliştirilmesini destekleyecek işbirliği protokolü hakkında bilgilendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı; “Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“NİTELİKLİ İŞGÜCÜ VE TEKNOLOJİYE OLAN İHTİYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIRMAKTADIR”

Sarıcı,  Tarımsal yeterliliğin önemine vurgu yaparak; “Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. “Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

“YOLA DEVAM ETMEK İÇİN EĞİTİMLE İŞBİRLİĞİ HAYATİ DEĞER TAŞIYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığının üretimi desteklemek, tarımsal verimliliği artırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân sağlamak için bir takım politikalar ortaya koyduğunu aktaran Cemil Sarıcı;  “Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır.

Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır.” dedi.

PROTOKOL KAPSAMINDA NELER VAR?

Cemil Sarıcı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile yapılacakları sıralayarak;

“Protokol ile; Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak, Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Alana uygun donatım yapılacak.

“FARKINDALIK FAALİYETLERİ DÜZENLENECEK”

Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak, Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

Sarıcı ve Murat, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler olarak protokolde belirtilen görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirmek ve iş birliğine ilişkin çalışmaları eş güdümle yürütmek için gayret ettiklerini ifade ettiler.

Kep Adresi [email protected]