reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

TMMOB 19 EYLÜL DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLADI

TMMOB 19 EYLÜL DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLADI
20 Eylül 2021 - 15:48

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü için bir araya gelen TMMOB, basın açıklaması yaparak, sorunlarını dile getirdi.

Haber: Oğuzhan Eke

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kapsamında basın açıklaması düzenledi. Bolu İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Erol Perçin tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada 19 Eylül’ün önemine dikkat çekildi.

“19 EYLÜL, GÜÇLERİNİN FARKINA VARDIĞI TARİHTİR”

19 Eylül tarihinde düzenlenen eylemin mühendis, mimar ve şehir planlamacıları için bir dönem olduğuna vurgu yapan Genel Sekreter Perçin, “Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma irademizin en görkemli dışavurumu olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemimizi 42’nci yıldönümünde bir kez daha selamlıyor, 19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz ‘TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, ‘TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır” dedi.

“EKONOMİK KRİZ, HAYATLARINI ZORLAŞTIRMAKTADIR”

Yaşanan zorlukların hayatı zorlaştırdığını ifade eden Sekreter Perçin, “Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına yaşanan büyük felaketler, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin ve bu alanda emek veren meslektaşlarımızın toplumsal önemini bir kez daha göstermiştir. Buna rağmen, siyasi iktidarın mesleğimizi önemsizleştirme, emeğimizi değersizleştirme çabaları sistematik olarak devam etmektedir. Bu sistematik çabalar nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancıları gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan tüm kesimlerin olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunlarıdır. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İYİ VE GÜVENLİ HİZMET ALMASI ENGELLENMEKTEDİR”

Mimar, mühendis ve şehir planlamacılarının baskı altında çalıştıklarına ifade eden Perçin, “Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır. Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını engellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti daha büyük felaketler, daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım ve daha çarpık bir kentleşme olmaktadır”  diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN ORTAK GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Haklarının korunması gerektiğini belirten Perçin, “Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak değersizleştiren bu politikalar ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışlar, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz. TMMOB olarak salgın koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz” kelimelerini kullandı.

“19 EYLÜL DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ”

Dayanışma Günü’nü kutlayan Perçin, “Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Kep Adresi [email protected]