reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

TÜRK-İŞ’TEN VERGİ ADALETİ TALEBİ

TÜRK-İŞ’TEN VERGİ ADALETİ TALEBİ
08 Kasım 2019 - 10:57

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığını, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı söyledi. Ceylan “Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine Son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan basın açıklamasında bulunarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni vergi tasarısını değerlendirerek imza kampanyası başlattığını belirtti.

Ceylan yaptığı açıklamada; “ Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturmaktadır. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alman hem de dolaylı olarak mal ve hizmet alımında yapılan harcamalardan kaynaklanan vergilerin yükü bulunmaktadır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak mevcut vergi düzenlemelerine ilişkin düşüncelerimizi ve yeni bir düzenlemede olması gerektiğini düşündüğümüz konuları her fırsatta paylaşmayı bir görev ve sorumluluk olarak gördük, görmeye devam ediyoruz. Nitekim TBMM gündeminde olan vergi düzenlemeleriyle ilgili olarak görüş ve taleplerimizi siyasal parti grup başkan vekilliklerine, ilgili bakanlara, komisyon başkan ve üyelerine, milletvekillerine yazılı olarak ilettik. Konfederasyonumuzun görüş ve önerileri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yeterince dikkate alınmamıştır. Türkiye’de vergi alanında yapılacak “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“YENİ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YASA TEKLİFİ EMEKÇİLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR”

Ülke de uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunduğunu vurgulayan Ceylan; “Anayasamızın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri Kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, Vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, Diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4,500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TI. net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir.  TBMM’ye sunulan, vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek Vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi Sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik “Vergi adaleti” sağlanması olmalıdır.  Bu yönde atılan adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, İşverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

“BU ADALETSİZ VERGİ DÜZENİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Ceylan son olarak; “ Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması Ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, Topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değeri daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. TÜRK-İŞ olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Kep Adresi [email protected]