reklam
reklam

Köroğlu Gazetesi | Bolu

reklam

TÜRK KARA KUVVETLERİ KURULDU (M.Ö 209)

TÜRK KARA KUVVETLERİ KURULDU (M.Ö 209)
24 Haziran 2020 - 17:32

Kara Kuvvetleri temeli; Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö.209 yılında atılmıştır.

1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesinde Gaznelileri yenerek bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinde Bizanslıları yenerek, Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devletinde, Kara Kuvvetlerinin Teşkilat ve Eğitimi sağlam esaslara bağlanmıştır.

1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğunun, ilk yıllarındaki teşkilatında Selçukluların ve Memlukların etkileri görülür. Osmanlı Ordusunun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise Sultan I nci Murat zamanında olmuştur. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusu önceleri yalnızca Atlı Akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerinde katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürüldü. İmparatorluğun yükseliş dönemlerinde Yeniçeri Ocağı önemli rol oynamıştı.

Osmanlı İmparatorluğunun gerileme devri ile birlikte, 15 Haziran 1826’da başlayan Yeniçeri Ayaklanmasının bastırılmasını müteakip, bu ocak kaldırılmıştır. “Asakir–i Mansure-i Muhammediye” adında yeni bir ordu kuruldu. Bu gücün temelini  “Kol” adı verilen taburlar oluşturmuştur. Yine bu dönemde ihtiyat “Redif” kuruluşu göreve başlamıştır.

1843’te yeni bir düzenlemeye gidilerek beş yıllık hizmet süresine tabi personelle oluşturulan 5 ordu kurulmuş olup, 1848 yılında yapılan bir değişiklikle ordu sayısı 6 ya çıkarılmıştır. Osmanlı Ordusu yaklaşık 300.000 kişilik bir güce yükseltilmiştir.

Atatürk’ün önderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşında kazanılan zafer sonunda, Türk Kara Kuvvetleri, Cumhuriyet Döneminin başında ikişer tümenli 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan üç Ordu Müfettişliği halinde teşkilatlandı. İlk tank birlikleri 1934 yılında oluşturulmuştur. Daha sonra Komando ve Paraşüt Birlikleri kurulmuş, silah, teçhizat ve her cins malzemenin üretilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Ordu Komutanlıkları, 1949 yılında teşkil edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlandılar. Modernleşme sürecinde Türk Kara Kuvvetleri; süvari birliklerini lağv ederek, motorize hale getirilen birliklere önem verilmiştir.

Değişen uluslararası siyasi ve askeri ortam ile gelişen teknoloji; Kara Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasını gerektirmiş, 1990’ lı yıllarda kuvvet; modern muharebe ortamına uyum sağlayacak biçime getirilmiştir. Bu yeni konseptle; Kara Kuvvetlerinin hareket yeteneğini artıran Kolordu, Tugay ve Tabur esasına dayanan bir yapılanma oluşturulmuştur.

Türk Kara Kuvvetlerinin esas yönetici kadrosunu oluşturacak geleceğin subay adaylarının; 2020 yılların gerektirdiği niteliklere sahip kılmak için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesinde; Kara Harp Okulunda 1991–1992 öğretim yılından itibaren Sistem Mühendisliği Akademi Programının uygulanmasına başlanmıştır. Sistem Mühendisliği; bilim dalında, lisans düzeyinde öğrenim görmüş subaylar yetiştirmeyi öngörmektedir.

Lider kadroların ilk basamağını oluşturan Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri bilgi çağı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş olup, 1996–1997 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm orta dereceli askeri “okullarda öğrenmeyi öğrenme” olarak tanımlayan yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan modelin uygulamasına başlanmıştır. 1996–1997 eğitim yılından itibaren dört devreli eğitim sistemi terk edilerek, altışar aylık iki devrelik eğitim sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bu sayede personel ve birliklerin dönem sonu tatbikatlarını tam hazırlıkla yapma imkânı sağlanmış ve eğitimin verimliliği artırılmıştır. Türk Kara Kuvvetlerinin bünyesinde yer alan, Sınıf Okulları/ Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıkları ile Er Eğitim Merkez Komutanlıklarınca, eğitimde; “Görevini eksiksiz yapan, disiplinli / eğitimli / bakımlı, attığını vuran üstün muharebe gücüne sahip çağın gelişmelerine ayak uyduran her an göreve hazır her türlü şartta harekât yapacak, rehberi Atatürkçü düşünce olan birlikler yetiştirmek.” temel hedef olarak ele alınmıştır.

Ordumuzun envanterine giren yeni ve modern silah, araç ve malzemeler ile eğitim etkinliği artırılarak, eğitim merkezlerinde; erlerin birliklerinde kullanacakları silah, araç ve malzemelerle eğitim yapmaları sağlanmıştır.

Başta Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıkları olmak üzere eğitimde ve öğretimde simülasyon ve simülatör eğitimine ağırlık verilmiş; emek, zaman, personel ve paradan tasarruf sağlanmıştır.

Türk Kara Kuvvetleri; Cumhuriyet tarihimizin her devresinde, dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında büyük başarılar göstermiştir. 1950 yılında Kore Savaşlarına bir tugayla katılan birliğimiz, Birleşmiş Milletler idealleri uğruna çarpışarak, dünyanın takdirini kazanmıştır. 1974 yılında gerçekleştirilen, Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kara Kuvvetleri kendisine verilen görevleri her an ifa’ya hazır olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Dünya barışının korunması yönünde, 1993–1994 yıllarında Somali’de etkin bir rol alırken, 1994 yılından itibaren Bosna-Hersek, 1999 yılından itibaren ise Kosova’da aynı görevi başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca, barış için ortaklık ülkelerinin; NATO’ya entegrasyonu temini çerçevesinde, NATO Barış İçin Ortaklık (BİO) Tatbikatının icrasına 1995 yılından itibaren başlanmıştır.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil eden Türk Kara Kuvvetleri, uluslararası harekâtlara katkıda bulunmaktadır.

Türk Kara Kuvvetleri; mevcut yapısıyla “Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan” Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olarak her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır.

23 HAZİRAN

1920- Yunan kuvvetleri Karaağaç ve Salihli’yi işgal etti.

1939- Hatay’ın anavatana katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara’da imzalandı.

1941- Refah şilebi bir denizaltı tarafından batırıldı, 168 kişi öldü.

1954- İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın dekan oldu.

1975- CHP Genel Başkanı Ecevit, Gerede’de konuşma yaparken saldırıya uğradı.

1996- HADEP Kongresi’nde Türk bayrağının indirilerek yerine terör örgütü PKK’yı temsil eden flama asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 Haziranda tüm yurtta ”bayrak asma kampanyası” başlatıldı.

2019- Yüksek Seçim Kurulunun iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Seçimi, Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu oylarını artırarak % 54.21 oy oranıyla yeniden kazandı. Ekrem İmamoğlu iptal edilen 31 Mart seçimini % 48.80 oy oranıyla kazanmıştı.

24 HAZİRAN

1920- Yunanlılar, Alaşehir’i işgal etti.

1936- Türk Basketbol Milli Takımı, ilk maçında Yunanistan’ı 49–12 yendi.

1961- Almanya’ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı.

1967- İstanbul’da üniversite öğrencileri, ABD 6. Filosunun ziyaretini protesto etti.

1992- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

2008- Tekel’in sigara bölümü imzalanan sözleşmeyle birlikte British American Tobacco’ya devredildi.

2018- Tarihi erken seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimi aynı anda yapıldı. Milletvekili sayısı 550 iken 600’e yükseltildi. Başbakanlık görevi sona erdi. Başkanlık sistemine geçiliyor.

25 HAZİRAN

1920- İngiltere ve Fransa savaş gemileriyle Mudanya’ya asker çıkarttı.

1920- Yunanlılar Bigadiç’i işgal etti.

1920- İngilizler Karamürsel’i işgal etti.

1923- Mustafa Kemal Paşa, İzmir’den milletvekili seçildi.

1971- Türkiye’de yapılan ilk firkateyn Berk, Gölcük’te denize indirildi.

1993- Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.

26 HAZİRAN

1928- Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara’da yaptı.

1945- Birleşmiş Milletler kuruldu.

1977- Ankara Ulus’taki Merkez Çarşısı tamamen yandı.

27 HAZİRAN

1363- Türk devletinde ilk düzenli ordu kuruldu.

1916- Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrıldı.

1924- Verem aşısı, Valmette tarafından keşfedildi.

1938- Helikopterin patenti, Igor Sikorsky tarafından alındı.

1946- Müttefikler, On iki Adanın Yunanistan’a verilmesini kararlaştırdı.

1950- İlk nükleer santral, Rusya’da Moskova’nın 55 mil uzağında Obninsk’te açıldı.

1951- Atatürk heykellerine saldıran Ticani tarikatının 100’den fazla üyesi ve liderleri Ankara’da tutuklandı.

1984- Askerlik süresi 20 aydan 18 aya indi.

28 HAZİRAN

M.Ö. 209- Türk Kara Kuvvetleri kuruldu.

1873- Darüşşafaka faaliyete geçti.

1914- I. Dünya Savaşı başladı.

1919- İtalyanlar Burdur’u işgal etti.

1919- I. Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren Versailles Antlaşması imzalandı.

1923- Darülfünun, Mustafa Kemal’e “Fahri Müderrislik Şahadetnamesi” gönderdi.

1933- Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.

1938- Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.

2016- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 3 terörist etrafa ateş açtıktan sonra üzerlerindeki bombaları patlattı. 42 kişi hayatını kaybederken, 238 kişi de yaralandı.

29 HAZİRAN

1913- Balkan Savaşı başladı.

1919- Aydın’da silahlı çeteler, halkla birlikte Yunan kuvvetlerine karşı mücadeleye başladı.

1920- Yunanlılar, Savaştepe, Burhaniye, Eşme ve Sındırgı’yı işgal etti.

1921- Yunanlılar çekilirken İzmit, Adapazarı, Karamürsel, Kandıra, Yalova ve İznik civarında tahribat, yıkım, yangın ve toplu öldürme olayları düzenledi.

1925- Diyarbakır İstiklal Mahkemesi’nce idama mahkûm edilen Şeyh Sait ile adamları idam edildi.

1933- Sivas-Erzurum demiryolunun inşasına başlanıldı.

1938- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.

1982- İsrail, Lübnan’ı işgal etti.

1999- Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, İmralı Adası’nda yargılanan terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı, TCK’nin 125. Maddesi gereğince ”vatana ihanet” suçundan idama mahkûm etti.