reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 67 YAŞINDA

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 67 YAŞINDA
21 Ekim 2021 - 14:29

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, 18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin birinci genel kurulunun 67. Yıldönümü ve mühendislik-mimarlık haftasını kutlayarak TMMOB Bolu İl Koordinasyon kurulu adına açıklamada bulundu.    

Haber: Aslı Akış

TMMOB’nun kuruluş tarihi hakkında bilgiler veren TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, en büyük mesleki demokratik örgütlerden biri olduklarını aktardı. Perçin; “18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel kurulumuzla faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün tam 67 yaşında! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

1954 yılında gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştu. Bugün 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 600 binin üzerinde meslektaşımızın üye olduğu TMMOB, 24 Odası, bu Odalara bağlı 226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir.” diye konuştu.

“YAŞAM KOŞULLARI GİDEREK ARTIYOR”

Erol Perçin, giderek güçleşen yaşam koşullarına dikkat çekerek; “Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.  Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. ” İfadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin mesleğin ve meslektaşlarının korunması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Erol Perçin; “Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir. Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir. Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için mücadele etmektedir.  Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla geri adım atmayacağız!

“YAŞASIN MÜCADELEMİZ!”

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.” Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.  Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!” şeklinde konuştu.

Kep Adresi [email protected]