reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

Yönetmelikte değişiklik!

Yönetmelikte değişiklik!
26 Mayıs 2017 - 14:25

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde; barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler için değişikliğe gidildi. Buna göre bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyen yerlere Bolu Valiliği tarafından kapatma işlemi uygulanacağı belirtildi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “06 Mayıs 2017 tarihli ve 30058 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Kurumlara İlişkin Geçiş Hükümleri Başlıklı Geçici Madde 2’nin 4′ üncü Ve 5′ inci Fıkraları’nda

‘(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüze/ kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 30/9/2017 tarihine kadar 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüze/ kişiliklerince son verilir.’ ‘(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde i/ veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla kurum açmak üzere müracaat ederler. Bir ay içinde gerekli başvuruyu yapmayan ve 30/9/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.’ Hükmü getirilmiştir.  Bu doğrultuda; ‘kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerin Bakanlığımızdan30/09/2017tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır. Dolayısıyla; bu durumda olan ilgililerin; Yönetmeliğin yayım tarihi olan 06/05/2017 tarihi itibariyle 1 Ay İçerisinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla müracaat etmesi gerekmektedir. Bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyen bu yerlerin 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Valiliğimizce kapatma işlemi uygulanacaktır. Mevzuat değişikliği dolayısıyla herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmaması için Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kep Adresi [email protected]