reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

“YÜKSEKÖĞRENİMİN SORUNLARI KAMUCU BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLEBİLİR”

“YÜKSEKÖĞRENİMİN SORUNLARI KAMUCU BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLEBİLİR”
27 Eylül 2022 - 15:10

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, Yükseköğrenimin sorunlarının kamucu bir yaklaşımla çözülebileceğine işaret ederek; “Yükseköğretim Kurulu olmak üzere yetkili makamlarda bulunan herkesi sorumlu davranmaya ve ülkemizin geleceği için yükseköğretimde kronikleşmiş popülist yaklaşımları terk ederek; gerçekçi, kamucu düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeye çağırıyoruz” dedi.

HABER:  Aslı Akış

Açıklama, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Fazıl Şolpan, Elektrik Mühendisleri Odası İsmail Doğandor, İnşaat Müh. Odası Bolu Temsilcisi Nazmi Uçar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Niyazi Kalfa, TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, Makine Mühendisleri Odası Sekreteri Tülay Ertozan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman katıldı.

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına kısa bir süre kala, öğrencilerin eğitim-öğretimi barınma, beslenme, ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulundan açılama geldi. Kamucu Eğitim, Kamucu Planlama, Kamucu Öğretim ile nitelikli üniversitelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE BARINMA SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Erol Perçin, YSK’de barajın kaldırılması ile üniversiteye giren öğrenci sayısının yüksekliği karşısında eğitim-öğretim ve barınma sorunlarının ortaya çıktığının altını çizerek;  “Kentimizde olduğu gibi tüm üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılı başlamak üzere. Bu yıl YKS’de barajın kaldırılması ile üniversiteye giren öğrenci sayısında beklenen artış; üniversitelerdeki altyapı, öğretim elemanı ve fiziki koşullara ilişkin sorunların çözümsüz bırakılması nedeniyle daha büyük eğitim-öğretim ve barınma sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

“120 BİNDEN FAZLA KONTENJANIN DA BOŞ KALDIĞI BİLİNMEKTEDİR”

Üniversite öğrencileri barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını gidermede dahi sorunlar yaşamaktadır. Basına yansıyan haberlerde, temel sorunlara getirilemeyen çözümler ve hayat pahalılığı nedeniyle 100 binden fazla öğrencinin yerleştiği bölümlere kayıt yaptırmadığı görülmektedir. İktidarın tutarsız yükseköğrenim politikaları, barajın kaldırılması ve aşırı kontenjan artırımlarına rağmen 120 binden fazla kontenjanın da boş kaldığı bilinmektedir.

“YÜKSEKÖĞRENİM POLİTİKALARI, YÜKSEKÖĞRENİMDE YAŞANAN SORUNLARA ÇARE OLMAMIŞTIR”

Kabul edilmesi gerekir ki; bugüne kadar herhangi bir bilimsel veriye, ihtiyaç analizine ve istihdam araştırmasına dayandırılmadan yürütülen yükseköğrenim politikaları, yükseköğrenimde yaşanan sorunlara çare olmamıştır. Birliğimizin ihtisas alanına giren, gelecekteki genç meslektaşlarımız da tüm üniversite öğrencileri ile aynı kaderi paylaşmaktadır.” şeklinde konuştu.

“KAMUCU EĞİTİM, KAMUCU PLANLAMA, KAMUCU ÖĞRETİM”

Perçin, Mühendislik, mimarlık ve planlama mesleklerinin yıkıcı politikalara nedeniyle kamucu üretimden dışlandığını belirterek; “Mühendislik, mimarlık ve planlama mesleklerinin birinci önceliği kamucu üretimdir. Ancak mesleklerimiz siyasi iktidarın uzun süredir uyguladığı yıkıcı politikalar nedeniyle kamucu üretimden dışlanmıştır. Herhangi bir planlama çalışması yapılmadan özel sektör ihtiyacının da çok üzerinde belirlenen mimar, mühendis ve şehir plancısı kontenjanları yalnızca üniversite mezunu işsiz sayısını artırmıştır. Çünkü sürdürülen politikalar mesleklerimizin itibarını erozyona uğratmış, kamu ve kamusal alanla olan bağlarını zayıflatmıştır. Üniversite sonrasında işsizliği besleyen eğitim politikaları, sermaye kesiminin ucuz işgücü elde edebilmesi için eşsiz bir ortam sunarken kamu çıkarı için yapılması gereken mühendislik, mimarlık ve şehir planlama meslek alanlarında üretilen hizmetin niteliğini düşürmektedir.” dedi.

“YÜKSEKÖĞRENİM SİSTEMİNDE TOPTAN BİR NİTELİK DÜŞÜŞÜ OLACAĞI AÇIKTIR”

Üniversitelerin en yüksek puanla tercih edilen bölümlerinin tıp fakülteleriyle birlikte mühendislik-mimarlık fakülteleri olduğunun altını çizen Erol Perçin; “Mühendislik-mimarlık fakültelerinde eğitim alan öğrenciler arasındaki puan ve sıralama dengesi barajın kaldırılması ile bozulmuştur. Tarihte görülmedik ölçüde aynı programda eğitim görecek öğrenciler arasından puan ve sıralama farkı oluşmuştur. Bu durum açıkça bugüne kadar eğitim ve öğretim sürecinde belirli bir standardı oluşturmuş üniversitelerde eğitim gören öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik dezavantajlı bir durum yaratmaktadır. Artık birçok meslek alanı için ortalama bir standarttan söz edilmesi olanaklı değildir. Ortaya konulan sürecin, en nihayetinde varacağı nokta, yükseköğrenim sisteminde toptan bir nitelik düşüşü olacağı açıktır.” İfadelerini kullandı.

“İHTİYACIMIZ NİTELİKLİ ÜNİVERSİTEDİR”

Erol Perçin, Yükseköğretim politikalarının kamu yararı ve ülke refahını gözetecek biçimde yeniden ele alınarak baştan aşağıya düzenlenmesinin aciliyet gerektiren bir zorunluluk ifadeleri ile tanımlayarak; “Uluslararası yükseköğrenim araştırma kuruluşları tarafından yapılan çalışmalarda ülkemizde herhangi bir üniversitenin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına giremediğini üzülerek görmekteyiz. Eğitim programlarındaki dengesizliğin fakültelerimizin üreteceği bilimsel çalışmalarda da geriye gidişi hızlandıracağı karşı konulamaz bir gerçektir.

“PARASIZ, BİLİMSEL VE NİTELİKLİ EĞİTİM KOŞULLARI BİR AN ÖNCE SAĞLANMALIDIR”

Öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, beslenme, ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı; demokratik hak ve özgürlüklerinin engellenmediği, parasız, bilimsel ve nitelikli eğitim koşulları bir an önce sağlanmalıdır. Öğretim elemanı ve fiziki koşulları yetersiz olan bölümler kapatılmalı ya da birleştirilerek sayısı azaltılmalıdır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı programlarının kontenjanları ilk olarak kamunun ihtiyaç ve faydanın sağlanması, kamusal hizmetlerin kesintisiz ve nitelikli olarak verilmesi hedeflenerek, ardından özel sektörünün ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenmelidir.

“NİTELİKLİ AKADEMİSYENLERİN ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALIDIR”

Temel başarı kriteri uygulanmayan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde temel başarı kriteri uygulaması ivedilikle hayata geçirilmelidir. Öğrenim elemanı sayısı yetersiz bölümlerde öğrenim elemanları kapasite fazlası sınıf, ders ve atölyelerde çalışmaya zorlanmamalıdır. Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde yaşanan staj sorunları bir an önce çözülmelidir. Yükseköğrenim bir sektör olmaktan çıkarılmalı, nitelikli akademisyenlerin üniversite kampüslerine geri dönüşü sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

“KAMUCU DÜZENLEMELER BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Açıklamasının sonunda yetkililere de seslenen Perçin; “Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bu ülkenin gelişmesinde en büyük rolü oynayan meslek alanlarıdır; bu alanlarda niteliği artıracak her hamle ülkemizin refahını artıracak düzenlemelerdir. Bu anlamda başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere yetkili makamlarda bulunan herkesi sorumlu davranmaya ve ülkemizin geleceği için yükseköğretimde kronikleşmiş popülist yaklaşımları terk ederek; gerçekçi, kamucu düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeye çağırıyoruz.” diye konuştu.

Kep Adresi [email protected]