İLAN
BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/465
KARAR NO : 2024/43

Davacı Mevlüt Kutlu tarafından davalılar Şengül Pekcanvd. aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasınınyargılaması sonunda; Davacının davasının Kısmen Kabulü ile,Bolu 4. Noterliğinin 22/04/2005 tarih, 03433 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye etkili fesih talebinin reddine,
Bolu ili Çıkınlar Mahallesi 644 ada (eski 18 ada) 62 parsel;
4 ve 6 numaralı bağımsız bölümün davalı Hüseyin Biçer adına tam paylı tapu kayıtlarının iptali ile takyidatlardan ari olarak davacı Mevlüt Kutlu mirasçıları adına miras payları oranında kayıt ve tesciline, 2 numaralı bağımsız bölüm yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, 7 numaralı bağımsız bölüm yönünden açılan davanın reddine,
İş bu kararın ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra davalı 13*******88 T.C. Kimlik nolu Şengül Pekcan'ın tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki hafta içerisinde istinaf kanun yolunun açık olduğu hususuilanen tebliğ olunur .

#ilangovtr Basın No ILN02029721