İLAN
T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/1448 Esas

DAVACILAR :1-HAKİKAT CİHANOĞLU
2-AHMET ÖZDOĞAN
DAVALI : NİGAR ÖZDOĞAN Çatal Sokak No:7 FloryaBakırköy/ İSTANBUL
Davacılar Hakikat Cihanoğlu ve Ahmet Özdoğan tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında Bolu ili Merkez ilçesi Alpağutbey Mah 3132 ada 2 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve kolluğun bildirdiği adresinize davetiye çıkarılmış olup bildirilen adreslere tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davaya 2 hafta içinde HMK 129 md şartlarını taşıyan cevap dilekçesi verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve ilk itirazlarını ileri sürelemeyeceği ayrıca duruşma günü: 22/11/2023 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01884984