İLAN
T.C. BOLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2021/322 Esas

DAVALI : TALLAL AASI MATHYOOR SHIBLAWI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı HAYFAA MOHAMMED MATHYOOR SHIBLAWI vekilinin dava dilekçesinde; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocukların her biri için için dava tarihinden itibaren 400,00 TL tedbir nafakası ile kararın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iştirak nafakası olarak her ay davalıdan alınarak davacıya verilmesine, müvekkili lehine 50.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, dava tarihinden itibaren aylık 1.000,00 TL tedbir nafakası takdirine, boşanma sonrası aynen yoksulluk nafakası olarak devamına, avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TALLAL AASI MATHYOOR SHIBLAWI ' nin Hay Al Asker. Menzil Rakam 6921 Necef/IRAK adresine tebligat yapılamadığından, davalının başkaca adresi de tespit edilemediğinden, "6100 Sayılı HMK'nın 127.maddesine göre dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmanızın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakanın hangi delillerle ispat edeceğinizi ayrıca belirtmeni, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ olunur."

#ilangovtr Basın No ILN01886409