İLAN
T.C. BOLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/99 Esas
DAVALI : BASHAR FAAEQ ALMASAODİ-Anne adı Fatıma, 1983 Kerbela doğumlu, Irak Uyruklu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;
10.01.2024 günü saat: 09:40'ta ön inceleme duruşmasına gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01913978