İLAN
T.C.
BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/72

DAVACI EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
DAVALILAR : 1- DURMUŞ ALİ KURUCAOVALI
2- İSMAİL ARSLAN
Davalı İsmail ARSLAN'a dava dilekçesi ve tensip zaptıilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Dava dilekçesi ve tensip zaptıtüm araştırmalara rağmen davalı İsmail ARSLAN'a tebliğ edilemediğinden, Mahkememizde ikame olunan davada; HMK.122.madde gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK.129.madde şartlarını taşıyan cevap dilekçesini ve var ise delillerinizi ibraz etmeniz, cevap dilekçesi ibraz edilmediği taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054530