İLAN T.C. BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/223 Esas

MİRASÇILAR : 1- BİRGÜL AYAS
2- ERKAN ŞİMŞEK
Müteveffa DURSUN ŞİMŞEK tarafından düzenlettirilen Bolu 3.Noterliğinin 20/02/1992 Tarih ve 3994 yevmiye sayılı vasiyetnamesi ve 14/04/1993 tarih ve 7542 yevmiyesayılı vasiyetnameden rücu senedini kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02042249