İLAN
T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/542 Esas

DAVALILAR : 1- CEM ÇELİKKAYA 10816***230
2- CEYDA KAYAR 36499***076
3-ÜMİT KAYAR 24857***530
Davacı Nurcan Öztürk vekili tarafından, hissedarı bulunduğunuz, Bolu ili Mengen ilçesi Demirciler köyü tapunun 371-369-346 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup,
Davalı Cem Çelikkaya, Ceyda Kayar, Ümit Kayar'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli bir adres tespit edilmediğinden ve kendilerine ulaşma imkanı bulunmadığından, işbu ilanın yayınlanmasına karar verilmiştir.
"İlan tarihinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içersinde HMK 129. Maddesindeki unsurları içerir formatta davaya cevaplarınızı sunabileceğiniz, itirazlarınızı ve delillerinizi bildirebileceğiniz, 2 haftalıkkesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmamanız halinde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların inkar etmiş sayılacağınız ayrıca davada duruşma gününün 21/10/2024 günü saat 09:55 'a bırakılmıştır.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054688