İLAN
T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/257 Esas

DAVALILAR : MİNEL YAMAN- 21493***770
ARZU MORE - 17345***918
NEDİM YAMAN - 58243***828
Mahkememizde davacıSoner Sönmez vekili tarafından, hissedarı bulunduğunuz, Bolu ili Mengen ilçesi Akçakoca köyü tapunun 770-820-856-959-980-997-1011-1119-1156-1168-1246-1370 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup,
Davalılar Minel Yaman, Arzu More, Nedim Yaman'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli bir adres tespit edilmediğinden ve kendisine ulaşma imkanı bulunmadığından, işbu ilanın yayınlanmasına karar verilmiştir.
"İlan tarihinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içesinde HMK 129. Maddesindeki unsurları içerir formatta davaya cevaplarınızı sunabileceğiniz, itirazlarınızı ve delillerinizi bildirebileceğiniz, 2 haftalıkkesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmamanız halinde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların inkar etmiş sayılacağınız ayrıca davada duruşma gününün 21/10/2024 günü saat 09:35 'a bırakılmıştır.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054684