KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Üniversitesi’nin oldukça geniş ve nitelikli bir ekiple hazırladığı ve kaliteyi merkeze alan stratejik planında belirlenen hedefler doğrultusunda pek çok engel aşılarak çok sayıda başarı elde ediliyor.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte kalite ve akreditasyon çalışmalarının giderek ağırlık kazanmaya başlamasıyla Kastamonu Üniversitesi, bu çerçevedeki akreditasyon ve sertifikasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede ilk olarak 2022 yılında Kastamonu Üniversitesi TSE-ISO-EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. Bu başarının ardından, stratejik hedefleri arasında yer alan, akreditasyon çalışmaları çerçevesinde gerek akademik gerek idari birimlerde başarılar art arda gelmeye başladı. İlk olarak dört programın akreditasyon işlemleri tamamlanarak akreditasyon sertifikası alındı. Ardından başvurusu tamamlanan dokuz programın da akreditasyon değerlendirme süreci devam ediyor. Kalite odaklı çalışmaların bir başka güzel neticesi de araştırma geliştirme çalışmalarında bölgenin lokomotifi haline gelen ve önemli araştırma laboratuvarlarından birisi olan Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın (MERLAB) TÜRKAK tarafından akredite edilmesi ile alındı. MERLAB, bu süreçle birlikte analiz ve test hizmetlerini yerelden çıkarıp tüm ülkeye hitap etme noktasına getirdi.
Kalite odaklı çalışmalar idari birimlerde de kendisini gösterdi. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu destekleyen ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi denetimine girerek 14 Ağustos 2023 tarihi itibariyle uluslararası geçerli Kişisel Veri Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı. Böylece, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği koordinasyonunda Kastamonu Üniversitesi’nin tüm idari birimlerini kapsayan denetim sürecinde işlenen verilerin KVK Kanunu’na göre işlendiği tescillenmiş oldu.
2017 yılından itibaren işletilmekte ve TÜRKAK’tan akredite belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmekte olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın “Üniversitemiz genelinde, kişisel veri ve bilgi varlıklarının güvenilirliğinin sağlanması, marka imajımızın korunması, varlıklarımızın korunması ve bilgi güvenliği seviyesinin arttırılması” hususunda akreditasyon denetimi başarıyla aşılarak sürecin devamlılığı sağlanmış oldu.
Kalite çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kalite süreçlerinin önemli bir aşaması olan program akreditasyonu noktasında önemli adımlar attıklarını, çalışmaların büyük bir titizlik ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Bunun neticesi olarak turizm rehberliği, radyo, televizyon ve sinema, işletme, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarında akreditasyon almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Topal, “Orman Mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, felsefe, tarih, matematik, biyoloji, sosyal ilgiler öğretmenliği, öatematik Öğretmenliği ve gastronomi bölümlerinin akreditasyon süreçleri devam ediyor. Kalite çalışmalarında emeği geçen tüm akademik ve idari personeli tebrik ediyorum” dedi.
Rektör Topal, yükseköğretim alanında kalite odaklı çalışmaları teşvik eden ve destekleyen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine, kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarında yaygınlaşması için çalışan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’a ve YÖKAK üyelerine teşekkürlerini iletti.