T.C.
MENGEN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahalle/Köy, 52 Ada, 9 Parsel
Yüzölçümü : 4.935,82 m2
Kıymeti : 1.628.920,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi 52 Ada, 17 Parsel
Yüzölçümü : 1.621,85 m2
Kıymeti : 356.807,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi 52 Ada, 23 Parsel
Yüzölçümü : 6.578,80 m2
Kıymeti : 1.447.336,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:23
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi, 52 Ada, 58 Parsel
Yüzölçümü : 8.598,85 m2
Kıymeti : 1.135.048,20 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi 52 Ada, 112 Parsel
Yüzölçümü : 174,36 m2
Kıymeti : 67.928,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi 52 Ada, 118 Parsel
Yüzölçümü : 34,59 m2
Kıymeti : 19.439,58 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:57

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Köyü 53 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü : 1.724 m2
Kıymeti : 474.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 11:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:10

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi, 53 Ada, 50 Parsel
Yüzölçümü : 2.272 m2
Kıymeti : 374.880,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:25

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İlİ, Mengen İlçesi, Beşler Köyü, 81 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 430,80 m2
Kıymeti : 180.224,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 11:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:36

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01919507