T.C.
MUDURNU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO:2022/187
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bolu ili Mudurnu ilçesi
MAHALLE/KÖY : Dedeler Köyü
ADA NO : -
PARSEL NO : 749 (eski 441)
YÜZÖLÇÜMÜ : 375,34 m²
MALİKİNİN ADI SOYADI : RUHİ TUTAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Bolu ili Mudurnu İlçesi Dedeler Köyü sınırları içerisinde bulunan tapu kaydında 375,34 m² olarak gösterilen 749 (eski 441) parsel sayılı taşınmazlarınkamulaştırma bedelinin tespitine ve davalı adına olan tapusunun iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/187 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur .

#ilangovtr Basın No ILN01831057