İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıların Salı günü gerçekleşen oturumunda 3 madde görüşüldü, 1 önerge gündeme alındı.

 Haber: Aslı Akış

 Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı toplantılarının ikinci gününde, il özel idaresi hizmet binaları çatılarına 240 kw. Güneş panelleri yerleştirilmesi için 4.503.847,60 TL. ödenek talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesiyle ilgili CHP GrupBaşkan vekili Erhan Beykoz ve Kıbrıscık İl Genel Meclisi üyesi Alaattin Karadoğan söz aldı akabinde İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer de konuştu.

İkinci gündem maddesinde, Mudurnu İlçesi Karataş Köyünde bulunan tapunun 107 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık tesis alanı (2. Kümes) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair imar ve bayındırlık komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

İl genel meclisi toplantılarının son maddesinde, Mengen İlçesi Teberikler köyünde bulunan tapunun 149 numaralı parsele ilişkin hazırlanan konut alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamam imar planının onanması talebi görüşülerek meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

1 ÖNERGE GÜNDEME ALINDI

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Göynük ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Göynük köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 1 milyon 105 bin TL ödenek aktarılması talebi ele alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisi toplantıları hafta boyunca devam edecek.