Bolu İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilci Nazmi Uçar, Statik Proje Komisyonu’na ilişkin bilgi vererek, “Türkiye’ye örnek olmasını dilediğimiz, kamu çıkarları doğrultusunda Odalarımız ve belediyemiz teknik iş birliği yürütme imkanı bulmuştur” dedi.

Haber: Oğuzhan Eke

Bolu Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu arasında yapılan protokol kapsamında, Bolu’da yapılan binaların kontrolü noktasında teknik işbirliği sağlanacak. Bu doğrultuda kurulan Statik Proje Komisyonu’nda, Bolu’da faaliyet gösteren inşaat mühendisleri çalışmalara katılacak. Söz konusu çalışmaya ilişkin TMMOB İnşaat Mühendisleri Bolu İl Temsilciliğinde, inşaat mühendislerinin katılımıyla  basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, basın açıklamasını İnşaat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Nazmi Uçar okudu.

“MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, inşaat mühendisliğinin öneminin ortaya çıktığını belirten İl Temsilcisi Uçar, “Ülkemizde 6 Şubat 2023 günü gerçekleşen depremlerin yol açtığı yıkım ve kayıplar hepimizi derinden üzdü. Öte yandan, depreme karşı güvenli bina için olmazsa olmaz unsurlar olan projelendirme, inşa ve denetim ayaklarındaki eksiklikleri ve belki daha da önemlisi İnşaat Mühendisliğinde uzmanlaşmanın yani yetkin mühendisliğin önemini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BİR DEPREM ÜLKESİ BİLİMSEL BİR GERÇEKLİKTİR”

Depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu belirten Uçar, “Ülkemiz doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Konumlandığı coğrafya nedeniyle, üç tarafı fay hatlarıyla çevrili olduğundan Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu tartışılmaz bilimsel bir gerçekliktir. Bu durum artık salt meslek odaları tarafından dile getirilen değil, devletin tüm kurumları tarafından da yerel yönetimler tarafından da hatta yurttaşlar tarafından da bilince taşınması gereken bir gerçekliktir. Devletin tüm kurumlarının, stratejilerini, planlamalarını, uygulamalarını bu gerçekliği dikkate alarak yapmaları da bir zorunluluktur” diye konuştu.

“BİRÇOK EKSİK BULUNMAKTADIR”

Uçar, yapı denetimleri konusunda meslek odalarının aktif hale getirilmesini isteyerek, “Bilindiği üzere ilimiz, aktif ve diri fayların bulunduğu birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Son yaşadığımız Maraş depremleri de göstermiştir ki, projelendirmeden, denetime varıncaya değin, yapı üretim süreçlerinde gerek mevzuat açısından gerekse uygulama açısından birçok eksik bulunmaktadır. Bu sebeple bilim ve meslek odalarınca ortaya konan risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara daha çok itibar edilmeli, bu süreçler içerisinde meslek odalarımızın daha aktif rol oynaması sağlanmalıdır” ifadeleri kullandı.

“TEKNİK İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTME İMKANI BULMUŞTUR”

Belediye ile yapılan protokolün, Türkiye’ye örnek olması gerektiğini aktaran Uçar, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulumuzun Bolu Belediyesi ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde, tüm Türkiye’ye örnek olmasını dilediğimiz, kamu çıkarları doğrultusunda Odalarımız ve belediyemiz teknik iş birliği yürütme imkanı bulmuştur. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri Odası olarak yeni yapıların daha güvenli hale getirilmesi için, üyelerimizle yürüttüğümüz teknik çalışmaları Bolu Belediyesine ileterek, çalışmalarımıza ait kararların alınması için girişimci olduk” kelimelerini kullandı.

“TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Yapılan çalışmaya tepki gösterenlerin, kendileri için yok hükmünde olduğunu ifade eden Uçar, “Odamızca yapı güvenliğini arttırmak için alınan bu kararlar, tüm yetkin üyelerimizin davet edildiği uzunca bir çalışmayla, deprem yönetmeliklerinin hazırlanmasında görev alan akademisyenlerle yapılan istişarelerle alınmıştır. Bu sürece katkı veren bütün meslektaşlarımıza ve Bolu Belediye Başkanlığına destekleri için huzurlarınızda tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yürüttüğümüz bu uzun soluklu çalışma için düzenlediğimiz toplantılara katılmayan, hiçbir katkı sunmayan, bugün odamızı zan altında bırakmaya çalışanların değerlendirmeleri bizler için yok hükmündedir” açıklamasında bulundu.

“KİMİ RANT ÇEVRELERİNDE RAHATSIZLIK UYANDIRMIŞTIR”

Uçar, “Rant çevreleri” olarak nitelendirdiği kesimin, yapılan çalışmalardan rahatsız olduğunu aktararak, “Halkımızın daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşaması gerektiğinin temel insani hak olduğu bilinciyle, yürüttüğümüz çalışmalar ve bu çalışmalar doğrultusunda Bolu Belediye Meclis Üyelerinin oybirliğiyle yerel yönetim mevzuatlarına uygun aldığı kararlar kimi rant çevrelerinde rahatsızlık uyandırmıştır. Elini taşın altına koyarak güvenli yapı tesisi için uğraş veren bizler, rant çevrelerindeki bu rahatsızlığı gayet iyi anlıyoruz” şeklinde konuştu.

“MESLEKİ DENETİM ZEMİNİ GENİŞLETİLMİŞTİR”

Statik Proje Komisyonu’nun, inşaatlardaki mesleki denetimlerin zemini genişlettiği belirtilen açıklamanın devamı şu şekilde:

“Son yıllarda yaşadığımız doğal afetlerde göstermiştir ki bilim ve tekniği kendisine yol haritası edinen Meslek Odalarımızın önemi bir kat daha artmıştır. Meslek Odalarımız ve Bolu Belediyesi arasında devam eden işbirliği protokolü kapsamında, Belediyemizde Statik Proje Komisyonu oluşturulmuş, mesleki denetim zemini genişletilmiştir. Mesleki denetim olanaklarının genişletilmesinden rahatsız olanlar, kendi projelerinin başkaca kişilerce denetlenmesine itiraz ederek, kamuoyunun karşısına çıkarak her mecraya kontrolü için projelerini ilettiğini söylemektedir. Bu söylem ancak samimiyetsizlikle açıklanabilir.”

“METNİN TEMEL İTİRAZ NOKTASI YAPI MALİYETLERİDİR”

“İnşaat Mühendisleri Odamız girişimiyle yürütülen çalışmaların karşısında kimileri ‘teknik doküman’ hazırlayarak yerel idareye itiraz ettiğini ifade etmektedir. Teknik olduğu iddia edilen ve mühendislikten uzak bu metnin temel itiraz noktası ‘gereksiz donatı sarfiyatı’ olup, esasen yapı maliyetleridir. Bizler için halkımızın güvenli barınma koşullarının oluşturulması hiçbir şekilde maliyet hesabına dahil edilemez. Yapı üretiminde mühendislik hizmetlerinin salt olarak programların sorumluluğuna terk edilemeyeceği tartışılmazdır. Tüm sorumluluğun mühendislik hesapları göz ardı edilerek yazılım kolaylıklarına terk edilmesi anlayışı en başında almış olduğumuz mühendislik eğitimine ihanet ve saygısızlık olacaktır.”

“BİLGİ DEZENFORMASYONU YARATMA ÇABASI BEYHUDEDİR”

“Bizler odalarımızda gönüllülük esasıyla görev alan, yürüttüğü çalışmalarla kamu çıkarlarını gözeten meslek insanlarıyız. Sizlerin nazarında bir kez daha ifade etmek isteriz ki, imzaladığımız hiçbir karar ‘ticari’ olarak değerlendirilemez. Meslek disiplinlerimizdeki yozlaşmanın önüne geçmek amacı ile bizler üyelerimizden aldığımız güçle ve üyelerimizin en geniş katılımıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Aksi iddialar ortaya atarak, kamuoyunda bilgi dezenformasyonu yaratma çabası beyhudedir. Hiçbir beyhude çaba bizlerin halkımızdan, ülkemizden, mesleğimiz ve bilimsel teknik doğrulardan yana duruşumuzu engelleyemez.”

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR OLDUĞUMUZUN ALTINI ÇİZİYORUZ”

“Sonuç olarak 6 Şubat depremleri yarattığı hasarlar nedeniyle büyük bir afete dönüşmüştür. Her şeyden önce yitirdiğimiz canlar ülkemiz için büyük bir kayıptır. Başta deprem bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, tedavisi devam edenlere tekrardan acil şifalar diliyoruz. Gün bütün mühendislik disiplinlerinin kendi uzmanlık alanları kapsamında taşın altına elini koyma zamanıdır. Bizler bu ülkenin, Bolunun İnşaat Mühendisleri olarak mühendislik yöntemlerini yalnızca halkımızın çıkarları doğrultusunda sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir kez daha, eğitimli kadrolarımız ve birikmiş deneyimlerimizle üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.”

Editör: TE Bilisim