Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğünde, Türkiye ormanlarının sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında gelen, böcek zararlılarından biri olan çam kese böceği ile mücadele devam ediyor.

Haber: Huri Afacan

Çam kese böceği Türkiye ormanlarında önemli zararlara sebep olmakta ve bu böceğe karşı çok çeşitli mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü'nde ormanların devamlılığını ve sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlamak için çevreye duyarlı, ekosistemi olumsuz yönde etkilemeyecek yöntemler kullanılmıştır.

Çam kese böceği tırtıllarının ağaç ibrelerini yiyerek beslendiği ve zarar meydana getirdiği çam kese böceğinin ortamdan uzaklaştırılarak popülasyon yoğunluğunu azaltmaya yönelik mekanik mücadele yöntemleri uygulamaya geçirildi.

Bu kapsamda çam ağaçlarının ibrelerinde oluşan keseler, tecrübeli işçiler tarafından koruyucu donanım giyilerek, tepe sürgünleri hariç olmak üzere dal makası ile kesilerek toplanmakta olup, kesilen keseler bir kafeste en az 250 adet olacak şekilde tel kafeslere konulmaktadır. Arta kalan keseler ise tırtılların ormana dönüş yapamayacağı ve besin bulamayacağı mesafede diğer canlıların etkilenmeyeceği şekilde taşlık ve çukur yerlere bırakılıyor.

Yürse Orman İşletme Şefliğinde 1 adet, Sarıkaya Orman İşletme Şefliğinde 3 adet olmak üzere ekipler tarafından sahaya yerleştirilen tel kafesler ile parazit sineği Phryxe Caudata başta olmak üzere parazit ve avcıların gelişimi ve ormana geri dönüşünü sağlanıyor. Tel kafes içerisine konulan keseler, 2-3 günde bir kafesler sallanarak keselerin güneşlenmesi ve Phryx Caudata krizalitlerden erginlerin çıkmasını hızlandırmak amaçlanıyor.

Bir diğer mücadele yöntemi olarak ise çam kese böceği ile beslenen kuşların ormanlarda artması ve çam kese böceği popülasyonunun azaltılması amacı ile ekipler tarafından tespit edilen uygun yerlere kuş yuvaları asıldı.

Taşklesti Orman İşletme Müdürlüğünce ekosisteme uyumlu olan biyolojik yöntemler ile ağaçlar üzerindeki olumsuz etkinin ve bunlara verdiği zararların en az seviyeye indirilmesi amacıyla mücadele devam edecek.

4-152-323-231-46

Editör: Servet GÖKÇEK