Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan, Öz Sağlık İş Sendikasının eksik toplu iş sözleşmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek; “Sözde yetkili sendika imzaladığı toplu sözleşme eksikliği sebebiyle bu mağduriyetleri oluşturmaktadır. Memur-İşçi arasında kardeşçe çalışmanın sağlanması adına ilgili düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini istemekteyiz” dedi.

Son zamanlarda hastanelerde çalışan işçilerin mağduriyetlerine sebep olan toplu iş sözleşmesi eksiklikleri konusunda önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak işçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ayrıca on olarak iş barışının sağlanması için tüm tarafları sorumlu davranmaya ve işçilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapmaya davet etti.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan, işçilerin haftada 45 saat çalıştığını vurgulayarak; “Bütün işçi arkadaşlarımız 45 saat kurumda çalışmaktadırlar. Fakat Öz Sağlık İş Sendikasının Vardiyalı çalışma ve ara dinlenme sürelerindeki eksik sözleşme sebebiyle bu mağduriyet oluşmuştur. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak son günlerde ilimizde hastanelerde çalışan işçi arkadaşlarımıza yapılan düzenleme ile ilgili olarak, sendikamızla öncesinde hiçbir istişarede bulunulmadan, bazı kararların uygulamaya konulduğunu görmekteyiz.  Bu durumu yetkililerle görüşerek sorduğumuzda düzenleme hakkında ancak yanıt alabilmişizdir. Konunun içinde olan sözde yetkili sendika ise; imzaladığı toplu sözleşme eksikliği sebebiyle bu mağduriyetleri oluşturmaktadır. Hatta yaptıkları basın açıklaması ile işçilerin 40 saat çalıştıkları dile getirerek yanlış bir ifadede bulunmuşlardır. Bütün işçi arkadaşlarımız 45 saat kurumda çalışmaktadırlar.” şeklinde konuştu.

“KANUN TEKLİFLERİNİ GÖNDERDİK”

Ceylan, ameliyathane, acil, güvenlik, 112, veri personeli, temizlik personeli ve teknik hizmetler sınıfında çalışan tüm işçilerin kesintisiz hizmet verdiğini belirterek;  "Ara dinlenme sürelerinin mesaiden sayılması gerektiği gibi, iş kanununda da düzenleme yapılarak 11 saat üstü çalışmanın önü açılmalıdır. Bu konuda siyasi partilere de kanun tekliflerini gönderdik" dedi.

“DÜZENLEME TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİN”

Ceylan, uzun yıllar taşeron işçi olarak kamuda çalışan arkadaşlarının işlerine gelince ekip, işlerine gelince ekip dışı olmadığını dile getirerek;  “Uzun yıllar taşeron işçi olarak kamuda çalışan bu arkadaşlarımız işlerine gelince ekip, işlerine gelince ekip dışı değildir. Hepimiz zincirin bir halkasıyız. Memur-İşçi çatışması yapmak iş yerlerinde iş barışını tamamıyla ortadan kaldıracaktır. İşin niteliğine göre tekrar düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme ile iş barışı tamamıyla ortadan kalkacaktır. Memur-İşçi arasında kardeşçe çalışmanın sağlanması adına ilgili düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini istemekteyiz. Yoksa ileride İşçi-Memur arasında iş barışının sağlanması konusunda telafisi yapılamayacak nedenler doğacak, ciddi bir kutuplaşmaya sebebiyet verecektir. İlerleyen süreçte Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak işçi arkadaşlarımız yetkiyi bize teslim edince nasıl etkili olunacağına hep beraber şahit olacağız. Türk-İş Konfederasyonu bağlı olan sendikamız durumu yakinen takipçisi olacak ve ilgili düzenlemenin eski düzenlemeye dönülmesi için mücadelesinden vazgeçmeyecektir.” İfadelerine yer verdi.

Muhabir: SELDA SELİN ÖZBAY