KÖK Kurs Kurucu Müdürü Kerem Özdemir, LGS sınavına ilişkin soru ve puan dağılımına ilişkin detaylı bilgi verdi. Matematik’in sınavdaki önemine dikkat çekti. LGS sınavına ilişkin yazı şu şekilde:

“2023 LGS Sınavı geride kalırken ve 8. sınıf velileri liseye yerleşme heyecanı yaşarken 7. sınıf velilerini de 2024 LGS Sınavı heyecanı sarmaya başladı. Bu süreçte velilerin öğrencilerine sınav sürecinde destek sağlamak, öğrencilerinin sınavda başarıyı elde etmesi adına farklı arayışlar içinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda velilere kılavuz olabilecek birkaç araştırma ve bilgi sunmanın sorumluluğunu hissettiğim için ulaştığım verileri sizlerle de paylaşmak istedim.

Son söyleyeceğimizi ilk söyleyerek konuya giriş yapalım. LGS Sınavı’nın anahtarı Matematik branşı. Matematik dersinde başarılı olan bir öğrencinin LGS Sınavında başarıya ulaşmasının daha kolay olacağını söylebiliriz. Aşağıda paylaştığımız tabloyu incelediğimizde Fen Bilimleri ve Türkçe derslerinin soru sayıları ve puan kat sayıları her ne kadar aynı olsa da Matematik dersindeki soruların doğru yanıtlanma oranının düşük olması nedeniyle standart sapması diğer branşlara göre daha fazla puan getirisi sağlıyor.

2022 LGS Sınavı’nda öğrencilerin sorulara verdiği doğru yanıtları branş bazında yüzdesel olarak aşağıda birlikte inceleyelim:

Matematik %23,75

Türkçe %46,10

Fen Bilimleri %47,50

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük %55,40

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi %64,40

İngilizce %65,90

Oranlara baktığımızda Matematik dersinin kat sayısının neden yüksek olduğu kolayca anlaşılıyor. Matematik dersinin yüzdelik dilimlere giren öğrencilerin yanlış yanıtlama oranlarına bakacak olursak;

Yüzde %1 dilime giren öğrencilerinin %68,86’sının yapamadığı branşın Matematik olduğunu görüyoruz.  Bu doğrultuda öğrencilerin Matematik dersindeki başarısının LGS Sınavı’nda ne kadar önemli olduğunu farklı bir açıdan teyit etmiş oluyoruz.

Yine yıllara göre branş-konu bazlı çıkan soruları aşağıdaki tabloda incelediğimizde ise Matematik dersinden 2022 yılında tüm konulardan en az bir soru çıktığını görmekteyiz.

2022 LGS Sınavı’nda matematik branşının standart sapma sonrası oluşan kat sayısı yanlış yanıtta 6,58 olurken boş soruda götürüsü 4,93 oldu. Bu hesaplamaya göre 2022 yılında tüm branşları doğru cevapladığını varsaydığımız bir öğrenci eğer sadece matematik branşından 9 tane yanlış yapması durumunda 441 taban puanlı Bolu Fen Lisesini kazanacağı puanı elde edemiyor. Eğer 10 yanlışı İngilizce branşında yaptığını farz edersek toplam puan kaybı 26,201 olacaktı.

Yıllara göre yanlış cevapların ve boş soruların puan kayıplarını görebilirsiniz. ( Tablo 2)

 

LGS 2022

LGS 2021

LGS 2020

Tablo 2

YANLIŞ

Boş

YANLIŞ

Boş

YANLIŞ

Boş

Türkçe

5,23

3,92

4,6

3,45

5,06

3,8

Matematik

6,58

4,93

7,73

5,8

7,49

5,62

Fen

4,94

3,7

4,76

3,57

4,46

3,34

T.C. Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi

2,34

1,75

1,97

1,48

1,88

1,41

Din

2,22

1,66

2,13

1,6

2,04

1,53

Yabancı Dil

1,97

1,33

1,77

1,33

2,01

1,51

Başka bir önemli nokta ise Matematik ve Türkçe derslerinin alt sınıflardan paralel şekilde gelen konuların en yoğun olduğu iki branş olması. Matematik branşı olarak konuları detaylandırdığımızda öncelikle bizim alt sınıflarda tamamlamadığımız eksik konular var ise LGS Sınavı öncesi bunları tamamlamamız gerekiyor. Nedenine gelecek olursak eğer;
- 5.sınıf konularından ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma, alan problemleri,
- 6.sınıf konularından doğal sayıların çarpanları ve katları, bölünebilme kuralları, asal sayılar ve asal çarpanlar, ortak bölen ve ortak kat, ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme, üçgenin ve paralelkenarın alanı, çember ve çemberde uzunluk, prizmaların yüzey alanı ve hacmi,
- 7.sınıf konularından tam sayılarda işlemler, üslü sayılar, rasyonel sayılar, cebirsel ifadeler, denklem, oran orantı, yüzdeler, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı, çember ve dairede uzunluk, dairenin alanı, daire grafiği konuları eksiksiz tamamlanmalıdır ki 8. sınıf konuları tam anlaşılır olsun.

LGS Sınavı’na girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. 2024 LGS Sınavı'na hazırlanacak öğrencilerimize de bu bilgiler ışığında sistemli çalışmalarını tavsiye ederim.

LGS SINAVI’NIN "TÜRKÇE"Sİ

Türkçe dersi 8. sınıf müfredatına bakıldığında sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, paragrafta yapı, paragrafta dil ve anlatım, görsel, grafik ve tablo yorumlama, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve metin türleri konularının 5, 6 ve 7. sınıf Türkçe müfredatıyla paralel olduğu görülmektedir. Öğrenciler bu konuların yanında 8. sınıfta fiilimsiler, cümlenin ögeleri, fiil çatıları, cümle türleri ve anlatım bozuklukları konularıyla da karşılaşmaktadır.

Bu konuların 6 ve 7. sınıfla örüntülerini de gözden geçirelim:

Fiilimsi konusunu anlamak için 6. sınıftan isimler, sıfatlar; 7. sınıftan çekimli fiiller ve zarflar konularını çok iyi bilmek gerekiyor.

Yine cümlenin ögelerini yapabilmek için 6. sınıfta isim - sıfat tamlamaları, yapım ve çekim ekleri; 7. sınıfta fiil yapısı (özelikle birleşik fiiller, deyimler) konularını iyi bilmek gerekiyor.

Öğrencilerin fiil çatısı konusunda başarılı olmak için 7. sınıftan fiillerin anlam özellikleri, fiil yapısı ve ek fiil konularını biliyor olması gerekiyor.

Cümle çeşitleri konusu için ise 7. sınıftan ek fiil, çekimli fiil; 5. sınıftan noktalama işaretleri (virgül, noktalı virgül) konularını öğrenmiş olarak 8. sınıfa gelmiş olması gerekiyor.

Yıllara göre dil bilgisi konularının sınavda çıkma durumu değişkenlik gösterse de cümleden anlam, sözcükte anlam, parçada anlam, sözel mantık/görsel okuma başlıklarından her yıl soru çıktığını görüyoruz. Hatta 20 sorunun en az yarısı anlam sorularından geliyor.

Her gün anlam sorusu çözerek sınava hazırlanacak bir öğrenci, anlamla ilgili soruları LGS Sınavında yapabildiği takdirde Türkçe sorularının en az yarısına doğru cevap verebilir olacaktır.
2022 yılın LGS Sınavı puan istatistiklerini incelediğimizde ise %1'lik dilimde bulunan öğrencilerin %8'i Türkçe dersinden soruları yapamıyor. %3’lük dilimde yer alan ve Türkçe dersinden soru kaçıran öğrencilerin oranı %10,50 olurken %10’luk dilimde bu oran %15 olarak karşımıza çıkıyor.

2022 LGS Sınavı’nın standart sapma sonrası yanlış sorunun puan götürüsü 5,23 olurken boş sorunun puan karşılığı 3,92 oldu.

2022 LGS Sınavında istatistiklere bakıldığında matematik branşından sonra en az doğru cevap verilen branş dersi Türkçe oldu.

Genel olarak değerlendirmemiz gerekirse paragraf sorularını çözebilmek din kültürü ve ahlak bilgisi branşında da başarıyı getirecektir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin de sadece 8. sınıf konularından oluşuyor olması öğrencinin düzenli tekrar ve soru çözümüyle tüm soruları rahatlıkla doğru cevaplayabileceğini öngörebiliriz.

Bu bilgiler ışığında çizdiğiniz yol haritasında bir faydam olması dileğiyle. Yazıma Ulu Önder Atatürk’ün sözüyle son vermek istiyorum.

“Biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir”.”