(HABER: OĞUZHAN EKE)-CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Türkiye'de kadın işsizliği sorununa dikkat çekti. Ateş; “ Kadın işsizliği, resmin tümüne bakıldığında açıklanan 1,5 milyonun çok ötesinde… İşgücüne dahil olmayanlar içinde 9,2 milyon ev kadını dışarıda bırakılsa da çalışabilir durumda olup iş bulma ümidi olmayan, iş aramayan veya ailevi nedenlerle çalışamayan en az 2 milyonun üzerinde kadın var” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, OVP'de 'reform' adı altında ortaya konanların eylem planlarının ötesine geçmediğini, hatta işgücü piyasasının geneli için güvencesiz ve ucuz işçilik riski taşıyan esnek çalışmanın yine gündeme getirdiğini söyledi. Ateş, “İşgücü piyasasının nitelikli ve kapsayıcı olması için bir zihniyet dönüşümü gerekiyor" diye de belirtti.

TÜİK’in verilerine göre 2022 yılında nüfusun yüzde 49,9'unu kadınların oluşturduğu ülkemizde işgücüne dahil olmayan 30,5 milyon kişinin ise yaklaşık yüzde 70'inin kadın olduğuna işarete eden Milletvekili Ateş, Türkiye’nin %40 oranıyla kadınların işgücüne katılımında %65,8’lik ortalamaya sahip OECD içinde açık ara en düşük orana sahip olduğunu vurguladı.  

“İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN 9,2 MİLYON KADIN VAR”

Temmuz ayı itibarıyla kadın işsiz sayısı 1,5 milyon olarak açıklandı ancak asıl işsizlik rakamları bundan çok daha fazla olduğunun da altını çizen Ateş; “Ülkemizdeki yaygın ev kadını olgusu dikkat çekici. Ev işiyle meşgul olup işgücüne dahil olmayan 9,2 milyon kadın var. Eğitim çağında, çalışamaz halde ve emekliler dışında çalışma hayatında olmayan ve bu durumu ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenleri gerekçe göstererek açıklayan kadın sayısı da 2,5 milyon. Kadına yalnızca ev içi rol ve sorumlulukları atfeden zihniyetin dönüştürülmesi şart ancak mevcut şartlarda oldukça zor. Oysa kadın istihdamının artırılması kadınların sosyal ve ekonomik alanda kendini gerçekleştirmesinin yanında yoksullukla mücadelenin, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması için de önemli.” İfadelerine yer verdi.

 “İŞ BULMA UMUDU, SON 3 ÇEYREKTİR DÜŞÜŞTE”

TÜİK’in Temmuz verileri kapsamında işgücüne dahil olmayan ancak potansiyel işgücü içinde 1,9 milyon kadının yer aldığını kaydeden Ateş, “Bu kapsamda iş bulma ümidini kaybeden 911 bin, işbaşı yapabilecek olup iş aramayan 955 bin kadın kayda geçmiş. Son 3 çeyrek dönemdir aralıksız olarak iş bulma ümidini yitiren, işbaşı yapabilecek olup iş aramayan kadınların sayıları artıyor” şeklinde konuştu.

Ateş, dikkat çeken bir diğer bulgu olarak, kadın nüfus içinde 15-24 yaş arasındaki genç işsizliğin son 15 yılda %40 arttığını söyledi.

 “OVP’DE GÜVENCESİZ VE UCUZ İŞÇİLİK RİSKİ”

Kadınların yetersiz eğitim ve iş tecrübesi nedeniyle de işgücü piyasasına girmekte zorlandığına değinen Milletvekili Ateş ayrıca, ekonomik krizde işsizlikte beklenen artıştan kadın işgücünün daha hızlı etkilenmesi endişesi taşıdığını belirtti. Ateş, Orta Vadeli Program’ın (OVP) da çalışan kesimin geneli için güvencesiz ve ucuz işçilik açısından eleştirilen esnek çalışma konusu başta olmak üzere çeşitli riskler barındırdığını ekledi.