Su Ürünleri Kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla; Tarım ve Orman Bakanlığının, 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve su ürünleri yönetmeliğine istinaden hazırlanan tebliğ kapsamında sülük toplayıcılığı 15 Mart-15 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı.

Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt ürünler, ürünlerin nakli izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar belirlendi..

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat;  “Su ürünleri kaynaklarımızdan biri olan sülük canlısının sürdürülebilirliğinin temini açısından, bilimsel kuruluşlar ve akademisyenlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda ekolojik ve ekonomik değere sahip sülük stoklarımızın devamlılığını temini ve korunması açısından 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı ve toplayıcılığı yasaklanmıştır.  Vatandaşlarımızın yasak dönemde şahit oldukları yasa dışı avcılığı; kolluk kuvvetleri ve İl Müdürlüğümüze (ALO GIDA 174) bildirmeleri sürdürülebilir balıkçılık için büyük önem arz etmektedir" dedi.