Düzce Üniversitesi bölgesel kalkınma amaçlı misyon farklılaşması dahilinde arıcılık alanında yeni girişimcileri desteklemek, akademik bilgi ile üretime katkı vermek amacıyla yeni bir iş birliğine daha imza attı.

(İHA)

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Emin Kuru Arıcılık işletmesi arasında düzenlenen protokole; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Emin Kuru Arıcılık işletmesi adına ise Prof. Dr. Emin Kuru imza attı.

İmzalanan protokolle; sosyal ve bilimsel faaliyetler, öğrenci stajları ve proje iş birlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca genç işsizlerin; istihdamı, işletme kurabilmeleri adına teşvikler, usta eğitici belgelerinin sağlanması, ana arı üretimi, suni tohumlama, arı ıslah ve seleksiyonu ve yaz stajı konularında da ortak çalışmaların yapılabilmesi planlanıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER DESTEKLENMELİ

Islah ve seleksiyon yoluyla elde edilen kolonilerden üretilen ve suni tohumlama tekniği ile oluşturulan ana arı materyalinin üretiminin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kalkınma açısından öneminin vurgulandığı protokolde, doğru arıcılık tekniklerinin modern yaklaşımlar ile bir üst seviyeye taşınabileceği, bunun için üniversite özel sektör iş birliğinin önemine ve gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye’deki arıcılık potansiyelinin en yüksek seviyede değerlendirilmesi için genç girişimcilerin bilgi, fiziki imkan ve diğer destekler ile teşvik edilmelerinin önemi değerlendirildi.

Ayrıca belediyeler başta olmak üzere, yerel yönetimlerin çevre dostu arıcılık faaliyetleri, tanınırlık ve farkındalık ile ilgili sosyal sorumluluk faaliyetlerine verdikleri katkının arı-çevre farkındalığı için önemine de vurgu yapıldı. Gerçekleştirilen iş birliğinin Türkiye arıcılığına örnek bir model olacağı belirtildi.