(HABER: ASLI AKIŞ)-  Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde, CTE Personeli İnfaz ve Koruma Memurlarının talep ve beklentilerini dile getirdi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Komisyon Üyesi Milletvekilleri, Adalet Bakan Yardımcıları ve Bürokratlara CTE Personeli İnfaz ve Koruma Memurlarının talep ve isteklerini iletti.

“TATMİN EDİCİ BİR ÇALIŞMA YAPILAMADI”

Milletvekili Akgül, Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumu Personeli talep ve isteklerini fırsat bulunan her platformda dile getirmeye ve onların seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade ederek; “Sayın Bakanım; 10 yıl boyunca İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapmış birisi olarak, Ceza İnfaz Kurumu Personelinin yaşadığı sıkıntılara, görevini ifa ederken karşılaştıkları zorluklara bizzat şahidim. Bugüne kadar Adalet Bakanlığımızın, İnfaz rejiminin düzenlenmesi, hükümlü ve tutukluların daha modern şartlarda cezasını infaz edebilmesi adına yapılan birçok düzenleme ve çalışma oldu. Fakat bu düzenlemeleri hayata geçirecek olan İnfaz Koruma Memurları’nın özlük hakları, iş güvenliği ve adil ücret düzenlemesi gibi hususlarda tatmin edici bir çalışma yapılamadı” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK TEHDİT, SALDIRI VE İFTİRAYA MARUZ KALMAKTADIRLAR”

Ceza İnfaz Kurumu Personeli mesai saatleri içinde, hükümlü ve tutuklularla aynı şartlarda görevlerini ifa ettiğine dikkat çeken Akgül; “Onlarla aynı yemeği yemekte, hatta sosyal haklarından feragat ederek, telefon, internet, televizyon gibi haberleşme ve haber alma imkanlarından yoksun şekilde fedakarca görevlerini ifa etmekteler. Toplumun her kesiminden, özgürlükleri kısıtlanmış insanlarla dört duvar arasında muhattab olarak zorlu bir görevi yerine getiren İnfaz Koruma Memurları, Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almalarına rağmen, güvenlik hizmeti vermektedirler. Birçok tehdit, saldırı ve iftiraya maruz kalmaktadırlar” açıklamasında bulundu.

“ADİL VE TATMİN EDİCİ BİR ÜCRET DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”   

Milletvekili Akgül, Ceza İnfaz Kurumu Personelinin aldığı ücret yeterli olmadığının da altını çizerek; “İnfaz Koruma Memurları üstlendikleri güvenlik görevinin yanında kimi zaman katip, kimi zaman sağlık memuru, kimi zaman büro personeli, kimi zaman şoför olarak da görev almaktadır. Bu fedakarca çalışmanın karşılığında, Ceza İnfaz Kurumu Personeli’nin aldığı ücret yeterli değildir. Uzun mesai saatleri, kısıtlı imkanlar, tehdit ve saldırı altında zor bir görevi ifa eden Ceza İnfaz Kurumu Personeline daha adil ve tatmin edici bir ücret düzenlemesinin yapılması gerekmektedir” dedi.

İnfaz Koruma Memurlarımızın başlıca talep ve isteklerini de tek tek sıralayan Akgül; “Geçmişte bu görevi ifa etmiş birisi olduğumuz için İnfaz Koruma Memuru arkadaşlarımızla sık sık görüşmekte, dertlerini, isteklerini ve sıkıntılarını dinlemekteyiz. Gelinen noktada İnfaz Koruma Memurlarımızın başlıca talep ve istekleri şu şekildedir:

1-Özlük haklarının iyileştirilerek, ek göstergelerin artırılması, adil bir ücret dengesinin sağlanması.

2-İş güvenliğinin daha somut ve caydırıcı düzenlemelerle sağlanması.

3-Güvenlik hizmeti veren İnfaz Koruma Memurlarının, Genel İdari Hizmetler sınıfından çıkarılarak, ya güvenlik hizmetlerine alınması ya da İnfaz hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi.

4-Ceza Tevkif Evleri Teşkilat Kanunu’nun çıkartılması ve Teşkilat yapısının düzenlenmesi.

5-Ceza İnfaz Kurumlarında her idarenin keyfi düzenlemelerinin önüne geçilerek, standart bir yönetim şeklinin sağlanması.” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİNİZE İNANIYORUM”

Akgül, bakan Tunç’a seslenerek; “Ceza İnfaz Kurumları Personelinin sizlerden beklentileri büyüktür. Sizlerin de bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. Özellikle maaş ve ücretler noktasında çok geride kalan İnfaz Koruma Memurlarının, en kısa sürede maaşlarında tatmin edici bir düzenleme yapılması öncelikli beklentileridir. Bu hususta da gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum” dedi.

Editör: Burhan YEŞİLTAŞ