Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 2024-2028 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında “Misyon, Vizyon, Değerler, Farklılaşma Stratejisi Çalıştayı”nı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi daha önce durum analizini tamamlayarak taslak hedef kartlarını oluşturdu. Paydaş Analizi sırasında elde edilen verilerin, durum analizi çalışmasından çıkan değerlendirmelerle birleştirilerek güncellenen misyon, vizyon, değerler ve politikaların, stratejik amaç ve hedeflerin birbiriyle devamlılığını sağlamak için yeni bir çalıştay düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Kamil Gürel, Genel Sekreter İhsan Ağcan, Genel Sekreter Yardımcısı Nihani Yıldırım, Daire Başkanları ve Kalite Alt Komisyonları üyeleri ve diğer üyelerden oluşan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi çalıştaya katıldı.

Çalıştayda, Üniversitenin 2 yıllık akreditasyon belgesini almadaki yoğun çalışmaları nedeniyle başta Rektör Yardımcısı ve Kurum Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kâmil Gürel olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür edildi.

BAİBÜ, stratejik planı doğru bir şekilde oluşturarak, gelecek dönemde hedeflerine ulaşmayı hedeflemektedir.