Hayatta her insanın maddi ya da manevi durumları eşit olmayabilir. Kimi zaman bazı insanlar lüks içinde yaşarken, bazı insanlar ise karınlarını zor doyurabilir. Maddi ya da manevi herhangi bir konu ile ilgili yardıma muhtaç olan kimselere yardım edilmesi bence insanın hayattayken yapabileceği en mükemmel işlerden biridir…

Yardımseverlik kavramını benimseyen ve hayatında önemli bir yere koyan kişilere toplum olarak ihtiyacımız var…

Bir insana öncelikle Allah rızasını almak amacı ile iyilik yapılmalıdır. Yardımsever insanlar hem toplum hem de din tarafından hoş karşılanırlar. Bir insanın yardıma muhtaç birine yardım etmesi hem insanın kendisine hem de karşısındakine yarar sağlar, onun ruhunu besler. Fakat yardımın en hayırlısı içten gelerek ve bir karşılık beklemeyerek yapılandır.

Eğer yaptığımız iyiliği çıkarlarımız doğrultusunda kullanacaksak o yardımı yapmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır bunu aklımızdan çıkarmayalım…