LGS sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan Eğitim-Sen Bolu Şube Yürütme Kurulu, “Bolu’da ise sınava giren 3 bin 6 öğrenciden yalnızca 960’ı sınavla öğrenci alacak kurumlara yerleşebilecek” dedi.

Eğitim-Sen Bolu Şubesi tarafından, LGS sınavı sonuçlarının belli olması sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamada, öğrencilerin başarısının düştüğüne dikkat çekildi. Öğrencilerin okullardan uzaklaştırarak, çocuk yaşta evliliğe ve çocuk işçiliğe zorlandığına vurgu yapıldı. Bolu’da, 3 bin 6 öğrenciden sadece 960’ının puanla alım yapan liselere yerleşebileceğini söyledi. Ayrıca, öğrencilere imam hatip ve mesleki liselerin dayatıldığı vurgulandı. Açıklamada şu mesajlar yer aldı:

“DİNİ REFERANSLARA UYGUN YENİ BİR REJİMİN İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

“Eğitim aracılığıyla piyasacı ve dini referanslara uygun yeni bir rejimin inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun için öğretim programlarından öğretmen profiline kadar köklü bir değişim yaratılmaya çalışılıyor. Bu yeni modelin en önemli özelliği ise akademik eğitimin sadece küçük bir azınlık için kullanılabilir bir hak haline gelmesidir.

“ÇOCUKLAR TARİKAT CEMAAT İLİŞKİ AĞLARINA ÇEKİLMEKTEDİR”

Çocukların en temel ihtiyaçlarının dahi devlet tarafından karşılanmadığı bir sistemde, çocuklar okulları terk ederek erken yaşta evliliğe zorlanmakta, çocuk işçi olarak çalıştırılmakta ya da tarikat cemaat ilişki ağlarına çekilmektedir. Öğrencilerin hızla örgün eğitimin dışına çıkması yoksulluğun artmasının yanı sıra elemeye ve rekabete dayalı sınav üzerine inşa edilen eğitim sisteminin sonucudur.

“SİSTEMİN EŞİTSİZLİĞİNİN VE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN OLMADIĞININ GÖSTERGESİ”

Sınav üzerine inşa edilen bu acımasız düzenek öğrencileri eşitsiz ve baştan kaybedecekleri bir yarışa zorunlu olarak sokmakta ve bunu açıklanan LGS sonuçlarından görüyoruz. 2023’te LGS’ye 1 milyon 246 bin 465 öğrenci başvururken sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci girmişti. Bu yıl ise sınava başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı yani yüzde 95,61’i sınava katıldı. Yüzde 4.39’un yani 45 bin 592 çocuğumuzun neden sınava girmediğinin sorgulamasının yapılmaması sistemin eşitsizliğinin ve çocuğun üstün yararı için olmadığının göstergesidir.

“HER SENE DİLE GETİRİLMESİNE RAĞMEN YAKICILIĞINI KORUMAKTA”

Öte yandan geçtiğimiz yıl 562 öğrenci 500 tam puan alırken bu yıl 352 öğrenci, tam puan almıştır. Tam puan alan ve yüzde 1-2’lik dilimlere giren 352 öğrencinin çoğunun özel okul çıkışlı olması bu eğitimin niteliğinin bile isteye kaydırıldığı yere işaret etmesi açısından çok önemli. Sosyoekonomik farklılıkların yarattığı eşitsizlikler her sene dile getirilmesine rağmen yakıcılığını korumakta. 14-15 yaşındaki çocuklar ağır sınav stresi ile pedagojiden uzak, bireysel yeteneklerin öne çıkarılmadığı bir yerleştirme sistemi ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

“YÜZDE 83,65’İ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK KURUMLARA YERLEŞEMEYECEK”

2024 LGS sonrasında sınava giren öğrencilerin yüzde 83,65’i sınavla öğrenci alacak kurumlara yerleşemeyecek. Anadolu liselerine 67 bin 390 22, fen liselerine 39 bin 720, sosyal bilimler liselerine 9 bin 480, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 268, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine 42 bin 490 kontenjan ayrılmış olması, MEB’in okullaşma politikasının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi değişmediğini göstermiştir.

“960’I SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK KURUMLARA YERLEŞEBİLECEK”

Sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerinin kontenjanları 5 bin 620 azaltılırken İHL ve MTAL’lerde 2 bin civarında kontenjan artırılmıştır. İlimiz Bolu’da ise sınava giren 3 bin 6 öğrenciden yalnızca 960’ı sınavla öğrenci alacak kurumlara yerleşebilecek.

“SİYASAL-İDEOLOJİK HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BİÇİMLENDİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR”

Her yıl olduğu gibi bu yılda akademik eğitim almak isteyen öğrencilere imam hatip ve meslek liseleri dayatılmakta ya da parası olana paran kadar eğitim alabilirsin denilerek özel okullar teşvik edilmektedir. Böylece bir taraftan sermayenin ihtiyaç duyduğu öğrencileri ara elemanlar ve ucuz iş gücü olarak gören ‘piyasa merkezli’ politikalar yaşama geçirilirken, diğer taraftan imam hatipleştirme politikaları üzerinden eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirilmesi planlanmaktadır.

“EĞİTİM ALMA HAKKI AÇIKÇA İHLAL EDİLMEKTEDİR”

Öğrencilerin ilgi, yetenek, gereksinim ve tercihlerini dikkate almayan, okullaşma politikasını ve buna bağlı olarak kontenjanları bunlara göre oluşturmayan MEB’in politikaları nedeniyle öğrencilerin istediği okul türünde ve okulda eğitim alma hakkı açıkça ihlal edilmektedir.

“TERCİH EDİLMEYEN OKUL TÜRLERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR”

MEB’in imam hatip ve meslek liselerini dayatmasına rağmen öğrenciler ülkenin neresinde olursa olsun tercihlerini büyük çoğunlukla akademik eğitim veren okullardan yana kullanmaya devam etmektedir. MEB, ‘Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı vardır’ ilkesini gözeterek acilen akademik liselerin kontenjanını artırmalı tercih edilmeyen okul türleri dönüştürülmelidir.”

Muhabir: Mehmet Şah Elkatmış