Bolu Belediye Meclisi CHP Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, 2022 ekim ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen, Proje Denetim Komisyonu raporunun yer aldığı kararı yırtarak, “Umarım bu arkadaşlarımız uzmanlardan görüş almadan oluşturdukları bu meclis kararının sorumluklarını taşımaya cesaret edebilirler” dedi.

Haber: Oğuzhan Eke

Bolu Belediye Meclisi ve İMO Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği arasında imzalanan protokol ile Proje Denetim Komisyonu kuruldu. Kurulan komisyonun yaptığı incelemeler sonrasında hazırlanan rapor, Bolu Belediye Meclisi 2022 Ekim Ayı toplantısında görüşülerek, 2018 tarihli Türkiye Deprem Yönetmeliğine ilave edildi. Oy birliğiyle alınan karara ilişkin, Belediye Meclisi Mart Ayı 2’nci Oturumunda konuşan CHP Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, beklenmedik bir çıkış yaptı.

“KENDİ FİKİRLERİNCE OLUŞTURULDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Uzun yıllardır Bolu için çalışmalar yaptığını belirten Tutal, kabul edilen raporun komisyonun kendi fikirlerince hazırlandığını ifade ederek, “Meclis kararımızın yetkin bir ekip tarafından en son depremlerinde kuvvet ve etkileri göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi fay hattı üzerinde hayatını idame ettiren bir şehir olarak Antakya’daki elim olayların da başımıza gelmemesi açısından önemlidir. Merak edilerek öğrendiğim bilgi 2022/515 sayılı meclis kararımızın, konusunda uzman profesörler ile görüşülerek hazırlandığıydı. Bizlere bu şekilde söylendi ancak bunun böyle olmadığı ve meclis kararının herhangi bir uzman tarafından incelenmediği, görüş sorulmadığı, yerelde bazı arkadaşlarımızın iyi niyet çerçevesinde kendi fikirlerince oluşturulduğunu öğrendim” dedi.

“KARARI UYGULAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

Bilim dışında alınan hiçbir kararı kabul etmediğinin altını çizen Tutal, kararı yırtarak, “Umarım bu arkadaşlarımız uzmanlardan görüş almadan oluşturdukları bu meclis kararının sorumluklarını taşımaya cesaret edebilirler. Ben böyle kişisel fikirlerle bilim dışında karar alınmasını kabul etmiyorum edemiyorum zira burada bizim de hatıralarımız var. Bolu’da deprem yaşadık. Bir şehri kaybedip yeniden yapmak yerine kentsel ve yapısal olarak dizayn etmemiz çok daha kolaydır. Bundan sonra almış olduğumuz ve alacağımız meclis kararlarının tezlerimizi oluşturarak, ulusal uzmanlarımızdan eksiklerini ve yanlışlarını gidererek meclis gündemimize gelmesi daha doğrudur. 2022/515 sayılı meclis kararlarımızın hükümlerinin herhangi bir uzmanca incelenmediğini öğrendiğim için bu meclis kararı uygulamasını kesinlikle kabul etmiyorum ve bu meclis kararını da şu anda bilgilerimle tanımıyorum. Bu meclis kararını yırtıyorum…” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantılarında kabul edilen “515” numaralı karar şu şekilde:

KARAR NO: 515

Gündemin 6. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve 234 sayılı yazıları ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonuna havale edilen, 28.11.2019 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek    odalarımız Bolu Temsilcilikleri ve Bolu Belediyesi arasında imzalanan İş Birliği Protokolü uyarınca, T.C Bolu Belediyesi Yapı kontrol Müdürlüğü altında İMO Ankara Şubesi Bolu Temsilciliğinin destekleri ile “STATİK PROJE DENETİM KOMİSYONU” kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne Proje Denetim Komisyonu raporundaki hususların ilave edilmesi ilgili konu Komisyon tarafından uygun görülerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

Denetim komisyonun amacı, deprem kuşağında yer alan ilimizdeki yapı stokunu oluşturan betonarme ve çelik karkas yapıların projelerinin denetiminin sağlanması ve proje kalitesinin arttırılmasına katkı sunmaktır.

Statik tadilat ruhsat başvurularında ilk aldığı ruhsat şartları geçerli olacaktır.

Aşağıda belirtilen hususlar 01.11.2022 tarihinden sonra uygulanacaktır.

-          Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) ile yapılacak statik projelerin hesaplarında, betonarme döşemeler tam rijit diyafram olarak modellenecektir. A2, A3 düzensizliği bulunması durumunda rijit diyafram modellemesi göz önüne alınmayabilir. (TBDY 2018 4.5.7 maddesi dikkate alınarak)

-          Bina taşıyıcı sistemi(çerçeveler) kat planında birbirine dik doğrultulu eksenler boyunca oluşturulmalı, taşıyıcı sistem eksenlerinde süreksizlik olmamalı, eksen dışına kaymalardan mümkün mertebe kaçınılmalıdır.

-          Yatay taşıyıcı sistem ekseni boyunca kiriş en kesitlerindeki değişikliklerden kaçınılmalıdır. Perde aralarındaki bağ kirişler sınıflandırma dışında tutulabilir.

Kolon ve perdelerin ön boyutlandırmasında, kolon en kesit alanı basınç gerilmelerinin sınırlandırılması ve yeterli kesme dayanımına sahip olması için aşağıdaki ampirik formülizasyon ile belirlenmeli; kolon yönleri seçilirken iki yönde ataleti dengeleyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Zemin Kat Alanı x (n) x 0.004 x h(zemin kat)/h(normal kat) x I

Veya                 0.02 x Zemin Kat Alanı 

n = kat sayısı

I = bina önem katsayısı

h = kat yüksekliği

-                  200 cm geçen konsol kirişlerde ln/480 (TS500) sehim şartı ile tasarım yapılmalıdır.

-          Saplama kirişlerde etriye sıklaştırılması bütün kiriş boyunca yapılmalıdır.

-          Bodrum perdeleri ve diğer kat perdelerinde, boyuna donatı aralığı 20 cm geçmemelidir.

-          Kat perdelerinde başlık bölgesi etriyeleri kritik katlar için 10 cm, kritik kattan sonraki katlarda 15 cm aralığını geçmemelidir.

-          Bodrum perdeleri yapı ile birlikte modellenip hesaplandığı takdirde min. Boyuna donatı çapı Ø12 olmalıdır. Yapıdan bağımsız şekilde (dilatasyonlu) çizilen bodrum perdelerinde ise min. boyuna donatı çapı Ø10 olmalıdır. 

-          Kapalı çıkmalarda içerde kalan kolonlar kirişlerle bağlanıp çerçeve sistem oluşturulmalıdır.

-          50 cm’den uzun konsol kirişler yapı içerisinde kirişler ile devam etmelidir.

-          Hesap dataları dijital ortamda idareye teslim edilecektir.

Devam eden proje kontrolleri sırasında karşılaşılan proje tasarımları ve eksiklikleri göz önüne alınarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne ek olarak yukarıdaki hususların ‘Statik Proje Kontrol Föyü’ ne eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.”