(İHA) - Safranbolu’da, okul ve kurumlardaki müdür yardımcılarıyla “Eğitim Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu başkanlığında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan toplantıya, şube müdürleri Turan Tekden ve İhsan Parlak, İş Güvenliği Uzmanı Hakan Taşçı, okul müdür yardımcıları katıldı.
Okul ve kurumlarının işleyişi, eğitim öğretim faaliyetleri, akademik başarının artırılması, yürütülen projelerin takibi ve sonuçlandırılması, Bakanlığın eğitim politikaları konusunda gündem maddeleri çerçevesinde istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin değerlendirilmesi, değişen müfredatın, öğretim programları çerçevesinde müdür yardımcıları tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar, müdür yardımcılarının okul ve kurum işleyişindeki idari görev ve sorumlulukları, LGS, YKS hazırlıklarının değerlendirilmesi; öğrenci akademik ve mesleki başarısını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, öğrencilerin milli manevi ve insani değerlerini geliştirmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar, bu çerçevede yürütülen projelerin uygulama esaslarının ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Okul terki ve öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ile ilgili alınacak önlemler, okul rehberlik hizmetleri ve özel eğitim hizmetleri, destekleme ve yetiştirme kursları, taşımalı eğitim ve servis araçları, taşımalı öğrencilerin öğle yemeği işlemleri, önemli gün ve hafta etkinlikleri ile milli bayramlar, okul ve öğrenci güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınacak tedbirlerin, eğitim kurumlarımızın eğitim-öğretime hazırlıklarının görüşülmesi, madde bağımlılığı, internet bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıkların önlenmesi ile ilgili alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi, okulda gerçekleştirilen toplantıların, idari uygulamaların öğretmenler ve zümrelerce yeni zümre yönetmeliğine göre planlanması değerlendirilmesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yürütülen ve yürütülecek projeler ile ilgili yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi, okulların hizmetli durumları ve hizmetlilerin görevleri, müdür yardımcıları tarafından personel takiplerinin titizlikle yapılması hususunda işbirliği, okulda eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde, fiziki yetersizliklerin giderilmesinde idari koordinasyon ve görev paylaşımı, okul sağlığı çalışmaları, resmi yazışmalar ve e-posta gönderiminde dikkat edilecek hususlar, ücretli öğretmenlerin SGK işlemleri ve karşılaşılacak cezalar, şube müdürlerinin alan ve birimleri hakkında istişarelerde bulunuldu” denildi.

Editör: Ebru Buket EKE