(AA) - Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi DKMP’ye geçti. Konuya ilişkin DKMP Genel Müdürlüğü yazılı basın açıklaması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Gölcük Tabiat Parkı işletme hakkındaki sözleşmeye aykırılıkların düzeltilmesi için Bolu Belediyesi ile defaten yapılan yazışmalara rağmen herhangi bir işlem tesis edilmediği için sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

“İŞLETMECİLİĞE VERDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR”

Gölcük Tabiat Parkı’nın işletme hakkının 2012 itibarıyla çeşitli tarihlerde yapılan 3 ayrı sözleşmeyle Bolu Belediyesine verildiği belirtilen açıklamada, "Bolu Belediyesi ise alt işletmecilik hakkını her üç sözleşme kapsamında yapı ve tesislerin alt işletmeciliğini Boluspor’a devretmiştir. Sözleşmelerde alt işletmeci Boluspor'un ise, kendisine verilen alt işletmecilik hakkı kapsamındaki yapı ve tesisleri bir başka alt işletmeciye verme hakkı bulunmamasına rağmen, bahse konu sözleşmelerdeki yapı ve tesisleri sözleşme hükümlerine aykırı olarak 4 farklı kişiyle ikinci kez alt sözleşme imzalayarak alt işletmeciliğe verdiği tespit edilmiştir." denildi.

“UYARILAR YAZILMASINA RAĞMEN İŞLEM YAPILMAMIŞTIR”

Söz konusu aykırılığın düzeltilmesi için defaten yapılan yazışmalara rağmen, Bolu Belediyesi tarafından sözleşmeye aykırılık bulunan durumun düzeltilmesine yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediğinin 18 Aralık 2023'te anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine Genel Müdürlüğümüzce bahse konu alanlarda defaten yapılan denetimlerde temizlik, bakım onarım, ücretlendirme, trafik sorunu, yanlış araç park ettirilmesi, geçici izinsiz yapı, seyyar satıcılık gibi hususlarda sözleşmeye aykırılıklara yönelik 25 adet tutanak düzenlenmiştir. Aykırılıkların giderilmesi için Bolu Belediyesine defaten uyarılar yazılmasına rağmen işlem yapılmamıştır.

Gelinen bu süreçte 2024/1 sayılı yönerge hükümleri kapsamında, her üç sözleşme Bakanlığımızca feshedilerek Bolu Belediyesine yazılı olarak tebligat yapılmıştır. DKMP 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğünün 9 Mayıs tarihli yazısı ve eklerinde fesih gerekçeleri detaylı olarak açıklanmıştır."

Editör: Oğuzhan EKE