Bolu’nun Seben ilçesi Kabak köyü sınırları içerisinde bulunan kayalıklar, doğal sit alanı ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Kabak köyünün kayalıkları doğal sit alanı ilan edildi. Koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda Kabak köyü kayalık evleri, doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden; Bolu İli Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kabak Köyü Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle bakanlık Makamının 14.02.2023 tarihli ve 5751084 sayılı Olur’u Korunacak Hassas Alan Tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam etmektedir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliktin 2.maddesinin (j) bendinde yer alan ‘anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur’ hükmü gereği ekteki doğal sit alanının tescili tebliğ olunur” ifadelerine yer verildi.

Editör: Burhan YEŞİLTAŞ