Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu, nitelikli eğitim ve öğretim programlarının yanı sıra mezuniyet sonrası öğrencilerin gelişimini yakından takip ediyor.

iha

Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan mezun takip formu ile öğrencilerin mezuniyet sonrası işe başladıkları firma bilgileri, işe yerleşme süreleri, işe başladıkları il gibi bilgiler kayıt altına alınıyor ve değerlendiriliyor.

Mezun öğrenciler arasında yapılan anketlere göre öğrencilerin yüzde 50’si mezuniyetlerini takip eden ilk 3 ay içerisinde, yüzde 20’si ise ilk 6 ay içinde işe yerleşti. İşe yerleşme süresi 12 ay ve üzeri olanların yüzde 80’i askerlik, lisans eğitimine devam etme gibi nedenlerle uzun sürede işe başlıyor.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu mezunların yüzde 80’i şu an aktif olarak çalışma hayatındalar. Aynı zamanda mezun olanların yüzde 70’i doğrudan mezun oldukları bölümlerin iş kollarında faaliyet gösteriyorlar. Coğrafi dağılım olarak ise mezunların yüzde 39’u metropol kent olan İstanbul’da yüzde 23’ü Düzce’de iş hayatına katılarak değer üretiyor.