Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şube Yönetim Kurulu adına Serdar Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılan görevde yükselme sınavı sonrası açıklanan listeler ile ilgili açıklama yaptı.

Haber: Nilay Çelik

2022 Eylül ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan görevde yükselme sınavı sonrası mülakat bitim süresi 02.05.2023 olarak belirlenmişti. Süresi içinde mülakatlar tamamlanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ‘Sınav Sonuçlarının Duyurulması’ başlıklı 17. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘sözlü sınav sonucu ile birlikte nihai başarı listesi, sözlü sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur’ hükmü düzenlenmiştir. İlgili hüküm ve sınav takvimi gereğince sözlü sınav sonuçları ile nihai başarı listelerinin son açıklanma tarihi 16.05.2023 idi.

“SONUÇLAR ZAMANINDA YAYINLANMAMIŞTIR”

Listelerin belirlenen tarihte açıklanmamasına değinen Serdar Koçyiğit, “Maalesef sonuçlar sendikamızın yazılı ve sözlü talebine rağmen zamanında yayınlanmamıştır. Tesadüf olacak ki 29 Mayıs 2023 tarihinde yani 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonlarında yayınlanmıştır. 24 Mayıs 2023 günü yapılan üye sayıları tespit toplantısına katılan MYK üyemiz bizzat diğer tüm sendikaların temsilcileri ve kurum yetkililerinin bulunduğu ortamda personel genel müdürüne mülakat sonuçlarının neden açıklanamadığını sormuştur. Cevaben ‘puanlamaların excel sistemine aktarılması ve iş yoğunluğu nedeniyle geciktiği’ ifade edilmiştir” dedi.

“SÜRECİN KASITLI UZATILDIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR”

Koçyiğit, yapılan toplantıda sendika adına görüşleri şöyle ifade etmiştir, “Mülakat sonuçlarının ve sonuç listelerinin zamanında yayınlanması ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına bırakılması personel arasında torpil yapılacağı iddialarını arttırmakta ve sürekli bu konuda telefonlar almaktayız. Seçim öncesi kasıtlı açıklanmadığı, seçim sürecinde propaganda malzemesi olmaması için sürecin kasıtlı uzatıldığı ifade edilmektedir. Bu nedenle bir an önce açıklanmalıdır.  Ayrıca sendika olarak mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğine dair görüşlerimiz ifade edilmiştir. Çünkü sınav sonrası mülakat uygulaması olan bu kurumun önceki atamalarında da, Sağlık Bakanlığı ve birçok kamu kurumu mülakat sınavlarında da haksızlıklar yaşandığı ifade edilmiştir. Toplantıda bulunan personel genel müdürü dahil bakanlık yetkilileri ‘çok adil bir değerlendirme yapıldığını, sonuçlar açıklanınca ne kadar adil olduğunu’ hepimizin göreceğini ifade etmişlerdir ” şeklinde konuştu.

“YAZILI SINAVDAN DÜŞÜK PUAN ALANLARIN MÜLAKATTAN YÜKSEK PUAN ALARAK KAZANDIRILDIĞI GÖRÜNMEKTEDİR”

Mülakatlarda sorulan sorulara ilişkin konuşan Koçyiğit, soruların meslek ile ilgili olmadığına değinerek,  “Maalesef görüşlerimizde yine yanılmadık. Ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha açığa çıkmıştır. Sonuçlar açıklandığından bu saate kadar 100’ün üzerinden personelin 96 puandan 80 puana kadar aldığı ama mülakattan 70 altı verildiği için elendiğini görmekteyiz. Yine yazılı sınavdan düşük puan alanların mülakattan yüksek puan alarak kazandırıldığı görünmektedir. Mülakatlarda sorulan sorulara ilişkin bize ulaşan bilgilere göre kayıt tutma ya da tutanak altına alma olayının yapılmadığı görülmektedir. Sadece 2’şer sorunun kuradan çekildiği diğer soruların ise meslek ile ilgili olmadığı ifade edilmiştir. Hatta inceden inceye soruların siyasal yaklaşımları belirlemeye yönelik olduğuna dair çok sayıda bilgi ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

POLİTİKALAR BU ÖNEME VE HASSASİYETE UYGUN YÜRÜTÜLMEMİŞTİR”

Koçyiğit, mesleki yeterlilik ve liyakat ile alandaki deneyimlerin son derece kritik ve önemli olduğunu vurgulayarak,  “Sosyal hizmetler alanı insanla ilgilenen, korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve diğer kişilere hizmet sunan yani doğrudan insan hayatına ve olanaklarına etki eden bir hizmet alanıdır. Bu nedenle hem çalışanlar hem de her kademede yöneticilik yapacaklar için mesleki yeterlilik ve liyakat ile alandaki deneyimleri son derece kritik ve önemlidir. Ancak ne yazık ki Bakanlığın kuruluşundan bu yana sürdürülen görevde yükselme ve unvan değişikliği politikaları bu öneme ve hassasiyete uygun yürütülmemiştir, yürütülmemektedir” ifadelerine yer verdi.

“İKTİDARA YAKIN SENDİKALARA ÜYELİKLER KRİTER HALİNE GETİRİLMİŞTİR”

SES olarak bu mülakatın ve atamaların iptal edilmesini talep ettiklerini belirten Koçyiğit, “Bakanlıktaki personel politikaları uzun süredir liyakat, deneyim, mesleki yeterlilik kriterlerinden uzaklaştırılmış, bunun yerine iktidara ve iktidara yakın sendikalara üyelikler kriter haline getirilmiştir. Bu son sınavda edindiğimiz izlenim ise iktidara yakın sendika üyelerinden de çok kişinin elendiğidir. Zaten personelin yüzde ellisinden fazlası iktidara yakın sendikaya üye yaptırıldığından artık sendika bir kriter olmaktan çıkmıştır. Bunun yerine referansı/torpili en güçlü olanların kazandırıldığı bir döneme de girmiş oluyoruz. SES olarak öncelikle bu mülakatın ve atamaların iptal edilmesini talep ediyoruz. Bu kadar haksızlığın yapıldığı bir atama yönteminde liyakatsız kişilerin ne kurumda çalışan personele ne de bakanlığın hizmet ettiği halka bir faydası olmayacağı gibi iş barışını da bozacaktır. Haksızlığa uğrayan işkolu emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“KAMUDA TÜM MÜLAKAT UYGULAMALARININ KALDIRILDIĞI DEKLERE EDİLMELİDİR”

Koçyiğit, kazananların listesinin yeniden açıklanması gerektiğini ifade ederek, SES olarak görevde yükselme uygulamalarına temel yaklaşımımız ise; İşyerinde emekçileri tanımayan, hizmet vereceği halkı tanımayan torpilli üstten atama sistemi son bulmalıdır. Tüm idareciler için; yapılacak işe uygun belirlenen bilimsel kriterleri taşıyanların aday olacağı ve çalışanlar tarafından en fazla 2 yıllığına seçileceği demokratik bir sistem istiyoruz. Ya da liyakat kriterlerine uyanların girebileceği bilimsel ölçütlere uygun bir sınav yapılıp sınavı geçenler arasında çalışanların oylarıyla seçim yöntemi ile belirleme de bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bu gerçekleşinceye kadar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaşanan skandal niteliğindeki mülakat iptal edilerek sadece yazılı sınav sonucuna göre kazananların listesi yeniden açıklanmalıdır. Bundan sonra da cumhurbaşkanı adaylarının da vaatleri arasında yer alan kamuda tüm mülakat uygulamalarının kaldırıldığı deklere edilmelidir” açıklamalarında bulundu.