Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) olarak Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği içerisinde hayata geçirilen “Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agroekolojik (Ekolojik Tarım) Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında saha ziyareti gerçekleştirildi.

Haber: Yasin Celal Torun

foto galeri gif

Saha ziyaretinde FAO Teknik Lider Sayın Fazıl Düşünceli, Proje Teknik ekibi, Akademisyenler ve Teknik danışmanlar yer aldı.

Saha ziyareti kapsamında, belirlenen parsel alanları çiftçilerin ve yerel koordinasyon kuruluşlarının onayı ile netleştirildi. Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerine yönelik nihai tavsiye önerileri alındı. Armut ve bağ tanıtım alanı için Kızık köyü ziyaret edilerek teknik görüşler alındı. IZA buğdayı ve kurulacak bulgur üretim tesisinin imkanları üzerinde görüşmeler yapıldı.  

Tarlaların ekim nöbetine (Münavebe) uygunluğu değerlendirildi. Yerel paydaşlarla arazi yönetimine yönelik teknik toplantılar düzenlendi.

Bölgedeki tarım ve otlatma alanlarının tarımsal-ekolojik açıdan nasıl yönetildiğinin incelenmesi yapıldı.

Saha ziyaretinde demo yapılacak alanlar noktasal olarak belirlenirken, FAO teknik ekibi yürütülecek faaliyetler için Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çiftçilerle özel toplantılar gerçekleştirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları ile resmi görüşmeler yapıldı.

PROJENİN AMACI

“Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agroekolojik (Ekolojik Tarım) Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” Projesinin amacı; “Bolu ilinde entegre ve kapsamlı bir ekolojik tarım yönetim stratejisi geliştirmek ve bu stratejinin uygun alanlarda yaygınlaştırılması” olarak ifade edildi.

PROJENİN HEDEFLERİ

Projenin hedefleri noktasında Tarımsal ekosistem yönetimi yaklaşımının geliştirilmesine yönelik politikaların ve stratejik planların güçlendirilmesi, Ekolojik tarım uygulamaların teşvik edilmesi, entegre tarımsal ekosistem ve sürdürülebilir arazi yönetiminin uygulanmasıyla proje kapsamındaki edinimlerle entegre ve kapsamlı bir ekolojik tarım yönetim stratejisi geliştirmek, Proje kapsamında çıkarılan edinimler ve iyi uygulamaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması, Öğrenmeyi ve ölçeklendirmeyi destekleyen proje izleme değerlendirme mekanizmasının oluşturulması” dile getirildi.

“Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agroekolojik (Ekolojik Tarım) Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında; Ulusal tarımsal ekolojik yönetim stratejisi geliştirilmesi ve ulusal Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) stratejisi ile uyumlu hale getirilmesi önerildi. Ayrıca Bakanlık personellerine, yayım görevlileri ve çiftçilere, bitki, ürün ve gıda üretiminde arazi tahribatı ve tarımsal ekolojik yaklaşımlar konusunda eğitimler verileceği bildirildi.

Bolu’da da  analiz edilen tarımsal üretim ve tarımsal ekosistem yönetimi uygulamalarının durumu ve iyileştirme için öncelikler belirlenmesi vurgulanarak; “5000 hektar alanı kapsayacak ulusal ATD stratejisi doğrultusunda Bolu’da bir tarımsal ekosistem yönetimi, ATD planının geliştirilmesi ve pilot uygulamalar gerçekleştirilecek. 66 hektar alanda tarımsal ekolojik ve ATD uygulamalarının demonstrasyonları yapılacak. Entegre tarımsal ekosistem yaklaşımları ve ATD konusunda yürütülen eğitim programları yapılacak. Refah düzeyini artırmak için bir değişim platformu olarak 300 kişilik kırsal bir ağ oluşturulacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 399.731 tCO2 ed. sera gazı emisyon tutum sağlayacak. 175 kadın ve 190 erkek olmak üzere en az 365 çiftçimizin proje tanıtımlarından faydalanması sağlanacak” denildi.