e-Fatura programı satıcıların tahsilatını hızlandıran, yanlışlıklar yapmasını önleyen basit bir yapıya sahiptir. İşlemi nihai olarak onaylamadan önce Fatura kalemleri, miktar ve benzeri her türlü bilgiyi kontrol etme imkânı bulunur. Böylece-Fatura düzenlenip yola çıkmadan önce varsa maddi hataları düzeltme fırsatı elde edilmiş olur.

e-Fatura sayesinde denetim süreçleri hızlanır ve olası cezai müeyyidelerden daha fazla korunmak mümkün hale gelir. Mal ve hizmet satışı yapan firmalar e-Fatura abonesi olan muhataplarına yönelik olarak kolayca belge düzenleme imkânı elde eder. Düzenlendiği gibi kolay bir şekilde elektronik ortamda muhatabına ulaştırılan fatura sayesinde anında tahsilat yapılabilir ve bu durum firmalar için oldukça önemli bir kazanımdır.

Gerek zorunlu olarak gerekse isteğe bağlı olarak e-Fatura düzenleyecek olan mükellefler GİB portalını ya da özel entegratörleri kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilir. Aboneliğin kolay işlem adımları ile sisteme dahil olarak tüm fatura süreçlerini elektronik ortamda yönetmek mümkündür.

Yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin sağladığı büyük kolaylıklardan birisi olan e-Fatura uygulaması işlemlerin online olarak gerçekleşmesi anlamına gelir. İşletmelerin zaman ve para tasarrufu yaparken aynı zamanda mali anlamda sağlıklı bir yapı içerisinde olması son derece önemli bir faydadır.

e-Fatura programı kullanma avantajları nelerdir?

Firmaların satışını yaptıkları mal ve hizmetler için e-Fatura programı kullanması oldukça önemli avantajlar elde etmesini sağlar. Bunların başında baskı ve matbaa giderlerinin ortadan kalkması yer alır. İşletmenin düzenleyeceği faturaları ciltler halinde matbaada bastırması, bunları taşıması, depolaması ve bunlara eklenecek kâğıt giderleri düşünüldüğünde hatırı sayılır bir maliyet ile karşılaşacağı açıktır.

e-Fatura kullanan işletmeler yukarıda sayılan herhangi bir gideri yapmaksızın fatura düzenleyebilir ve bunu başka bir gider olmaksızın arşivleyebilir. Dijital ortamda muhafaza edilen elektronik faturalar işletmeyi önemli bir arşiv giderinden korumuş olur.

Bir işletmenin e-Fatura kullanması posta ve kargo giderlerinden tasarruf yapması anlamına gelir. Elektronik ortamda düzenlenen ve aynı şekilde elektronik ortamda gönderilen e-Fatura sayesinde işletmenin bu iş için yapacağı posta masrafına gerek kalmaz.

Faturaların belirli bir düzen içerisinde saklanması, depolanması, istendiğinde anında görüntülenebilmesi gibi pek çok başka avantajı da vardır. Bu durum aynı zamanda herhangi bir faturanın kaybolma riskinin de ortadan kalkması anlamına gelir.

Elde Fatura düzenlemek ile kıyaslandığında dijital ortamda çok daha hızlı işlem gerçekleştirilir. Zamandan tasarruf etmeyi sağlamasının yanı sıra çevre dostu bir uygulama olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca düzenlenir düzenlenmez anında muhataba iletilen faturalar sayesinde tahsilatlar hızlanır ve işletmenin ticari faaliyeti çok daha verimli hale gelir.

Editör: Servet GÖKÇEK