(HABER: ASLI AKIŞ )-Hak İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi hakkında bilgi verdi.

Hak-İş konfederasyonu il başkanları toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.Hak İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar,  HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulunun, bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oluşturulmasını ve asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak belirlenmesini talep ettiğini söyledi.

“HAK-İŞ İL BAŞKANLARI FİLİSTİN MESELESİNİ MİLLİ BİR MESELE OLARAK GÖRMEKTEDİR”

HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak gerçekleştirilen toplantı sonucunda alınan kararları tek tek sıralayan Hak İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar; “HAK-İŞ çatısı altında üyelerimiz ile birlikte, Filistin’e destek ve dayanışma çağrımızı yineliyoruz. Filistin konusundaki hassasiyetimizi vurguluyor, il düzeyinde HAK-İŞ İl Başkanlarının koordinesinde Filistin’e destek etkinlikleri düzenlenmesini ve HAK-İŞ bağış hesabına destek verilmesini önemsiyoruz.

İşgalci İsrail’in, derhal Gazze’deki insanlık dışı ablukadan, yasadışı yerleşim faaliyetlerinden, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz. 

“İSRAİL’E HER TÜRLÜ MÜEYYİDENİN UYGULANMASINI TALEP EDİYORUZ”       

BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını siyonist İsrail Devleti’nin, Netanyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz. İsrail ile Filistin arasındaki insani fasıla ilanı ile tutukluların takası noktasında mutabakata varılması önemli bir adımdır. Bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa açılan bir kapı olması temennisindeyiz. Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntıların acilen giderilmesi kararlılığımızın altını çiziyoruz. Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına diğer kart sistemleriyle eşit imkanlara sahip yerli ve milli sistemimiz olan TROY’a geçiş yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“HAK-İŞ AKADEMİ VE HAK EMEKLİLER DERNEĞİNİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”

HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak, HAK-İŞ Akademi ve Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER)’nin çalışmalarını desteklerini dile getiren Çınar; Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER)’nin illerde tanıtımının yapılmasını ve üyelik çalışmalarının başlatılmasını önemli buluyoruz. HAK-İŞ Akademi’nin çalışma ve araştırmalarını artan bir etkinlik ile sürdürerek çalışma hayatına katkı sunacağını vurgulamaktayız” diye konuştu.

"ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Çınar, HAK-İŞ olarak çalışma hayatına yönelik taleplerin karşılanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek; “Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir asgari ücret tespit komisyonu oluşturulmalıdır. Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz.

Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan, ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYELERİN ÖDENMESİ İSTİYORUZ”

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınmasına yönelik talep yineleyen Çınar; “696 Sayılı KHK Kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınma talebini yineliyoruz.696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini, iş ve işyeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesini talep ediyoruz. 6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alamayan Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünün Belediye ve Şirketlerinde çalışan işçilere de uygulanmasını ve Yüksek Hakem Kurulu’nun Kamu Çerçeve Protokolünün uygulanmamasına ilişkin aldığı kararların geri çekilmesini talep ediyoruz.   Mevsimlik, geçici ve kamu işçileri ile kampanya işçilerinin kadroya geçiş kriterleri, çalışma süreleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz.  Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşmanın desteklenmesi için, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini önemle vurguluyoruz. Emekli aylıklarının alt tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini ve enflasyon ile ilave zamlar dikkate alınarak artışlarının yapılmasını istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Editör: Oğuzhan EKE