İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında devam ediyor. Toplantıların Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 11 madde görüşüldü, 4 önerge gündeme alınarak ilgili komisyona sevk edildi.

Haber: Aslı Akış

İl Genel Meclisi toplantılarının dördüncü günü gerçekleşen oturumunun ilk maddesinde ilimiz merkez ilçe Taşçılar köyünde bulunan tapunun 132 ada 14,15,16,17,21 ve 23 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanamasın dair İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, Gerede ilçesi Aktaş köyünce bulunan tapunun 6 numaralı parsele ilişkin hazırlanan günübirlik tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının üçüncü maddesinde, merkez ilçe köyünde bulunan tapunun 107 ada 9 numaralı parsele ilişkin hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve otel alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebi görüşülerek İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde Mudurnu ilçesi Seyrancık mahallesinde bulunan eski kaymakamlık ek binası (konak otel) boş ve atıl durumda bulunan binanın hali hazır durumu ile satışının yapılmasına dair Plan ve Bütçe komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

İGM toplantısında Merkez ilçe Yolçatı köyü Kavakpınar mevkiinde bulunan Q=0,60 lt/sn. lik debillik kaynak suyunun Q=0,40 lt/sn.’lik kısmı kullanma suyu amaçlı olarak 06.09.2020 tarihinde 3 yıllığına kiralanmış olup, kira süresi 06.09.2023 tarihinde sona ereceğinden kira süresinin belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edildi.

Öte yandan, Merkez ilçe Dereceören köyü,56 ve 57 nolu orman bölgesinden akan Q=0,10 lt/sn. debilik kaynak suyunun Q=0,05 lt/sn.’lik kısmı kullanma suyu amaçlı olarak 27.11.2020 tarihinde 3 yıllığına kiralanmış olup, kira süresi 27.11.2023 tarihinde sona ereceğinden, kira süresinin belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantının devamında Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliğine 1 milyon 360 bin TL, Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliğine 510 bin TL ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor kabul edildi.

Son gündem maddesi gereği il özel idaresi yol ağında bulunan yolların asfalt yapımında kullanılmak üzere kredili bitüm malzemesi alımına dair Plan ve Bütçe komisyonundan gelen rapor ile, il özel idaresi bütçesinin bölümleri arasında 1 milyon 600 bin TL ödenek aktarılması talebi görüşülerek kabul edildi.

4 ÖNERGE GÜNDEME ALINDI

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Yeniçağa ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yeniçağa köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 627 bin TL, Seben ilçesi köye yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere toplamda 430 bin TL, Kıbrıscık ilçesi köye yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere 1 milyon 21 bin TL ve Mengen ilçesi köye yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere 153 bin 500 TL ödeneğin aktarılması talebi görüşülerek önergeler gündeme alındı ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.