İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında devam eden İGM Eylül ayı toplantıların Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 4 madde görüşüldü, 3 önerge gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Haber: Aslı Akış

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının dördüncü gününde oturumunun ilk maddesinde, İl Özel İdaresi Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğünde oluşan personel gereksiniminin karşılanabilmesi amacıyla, 2 adet 8. derecelik mühendis kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili (I)  sayılı kadro ihdas cetveli ile 1 adet 1. derecelik boş mühendis kadrosunun 8. Derecelik mühendis kadrosu ile değiştirilmesi için  (III) sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin (memur)  onaylanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, İlimiz, Merkez İlçe, Kındıra köyünde bulunun tapunun 136 ada 2 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Turizm tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve otel alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince; İlimiz, Merkez İlçe, Yeşilköy köyünde bulunun tapunun 107 ada 9 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Turizm tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve otel alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde, 2023 yılı il özel idare bütçesine ek ödenek talebi ele alınarak Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

3 ÖNERGE GÜNDEME ALINDI

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Mudurnu ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mudurnu köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 231 bin TL ödenek aktarılması talebi gündeme alındı. Görüşülmek üzere Plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Öte yandan Mengen’e kilitli parke taşı yapım ihalesinden kalan bedelle köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ile Gerede Markuşa deresinin geçtiği köylerde derenin neden kuruduğu ile ilgili araştırma yapılması talebi gündeme alınarak Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisi toplantıları 08 Eylül Cuma günü sona erecek

Editör: Servet GÖKÇEK